Ptáka podobného pštrosovi se odborníkům z olomoucké zoo podařilo odchytit ve čtvrtek večer. Zvířete se zoo ujmout nemohla. Pokud by se exotického nandua nepodařilo odchytit, hrozil jeho odstřel.

„Byly možné dvě varianty. Odchyt, kdy jsem trval na tom, aby jej prováděli specialisté z naší zoo, ale jen v případě, že bude možné nandu předat zájemci. A když se odchyt nepodaří, přistoupíme k odstřelu v souladu s právní úpravou v oblasti myslivosti. Střet s tímto zvířetem, jeho pohyb v městské části nebo dopravní nehoda znamená velký problém,“ vysvětlil Petr Loyka, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.

Nandu pampový. Ilustrační foto
Po polích u Olomouce běhá pštros. Policie hledá majitele

Nabídl se soukromý chovatel

Na základě zpráv v médiích kontaktoval zoologickou zahradu soukromý chovatel. Nabídl pomoc, aby zvíře nemuselo být utraceno.

„Utratit takovéto zvíře je až tím posledním řešením. Proto jsem si přál, abychom využili veškeré dostupné možnosti, které by mohly vést k jeho záchraně. I coby myslivec jsem vydal příkaz „nestřílet“ a jsem za to rád,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.

Do čtvrteční akce bylo nasazeno ze zoo sedm lidí a trvala déle než hodinu. Zvíře během odchytu neutrpělo žádnou újmu. Lovci zvíře nahnali a lapili do velké sítě.

„Celou akci jsme pojali jako nácvik odchytu zvířat, který jsme úspěšně zvládli. Rád bych vyzdvihl a tímto pochválil své zaměstnance,“ dodal ředitel zoo Radomír Habáň, jenž se odchytu zúčastnil.

Magistrát apeluje na chovatele, aby zvířata řádně registrovali a jejich výběhy zabezpečili.

„Možnou příčinou, proč se původní majitel prozatím ke zvířeti nepřihlásil, může být skutečnost, že nemá zvíře, potažmo své hospodářství evidované, čímž se dopouští porušení plemenářského zákona,“ připomněla mluvčí zoo Iveta Gronská.

Registrace spadá do kompetence Českomoravské společnosti chovatelů. Za porušení zákona hrozí sankce. U fyzických i právnických osob se pohybují až do jednoho milionu korun.