Nemá, co ztratit. ANO jej vyzvalo, ať skončí a jeho výměnu chce prosadit koncem února na zasedání krajského zastupitelstva.

Zásadní střet se odehrál kvůli jeho neochotě odvolat ředitelku krajského úřadu Lucii Štěpánkovou, pravou ruku exhejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD).

Košta vzdoroval také požadavku upravit předchůdcem nastavenou strukturu krajského úřadu.

Je přesvědčen, že toto jsou hlavní důvody, proč by měl skončit.

ANO nechce, aby nové vedení bylo jakkoli „napojeno" na bývalého hejtmana Rozbořila.

Hejtman: Nevidím manažerské pochybení

Košta neskrývá, že se s Jiřím Rozbořilem dlouhodobě zná z jeho angažmá ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde má Košta ordinaci praktického lékaře.

Podle něj to však nehraje roli v jeho odporu k požadovaným povolebním změnám na hejtmanství.

„Řekl jsem, že neshledávám manažerské pochybení na straně ředitelky. Bylo řečeno, že je to ale politicky nevýhodné," popisoval hejtman, podle něhož „některým dosud není jasné", že ředitele krajského úřadu neodvolává hejtman.

„Ten předkládá pouze návrh, který musí mít tři konkrétní důvody. Podepisuje ministr vnitra," dodal Košta.

Ministr podepsal jedinou žádost, z OlomouceVýměny na pozici ředitele krajského úřadu, kterými by se musel zabývat ministr vnitra, nejsou něčím, co by se na krajích od jejich vzniku nedělo. Časté však nejsou.

Za poslední čtyři roky byly ministru vnitra předloženy celkem dvě žádosti o podpis. Připojil jej nakonec pod jedinou – z Olomouce.

„Od roku 2013 byly ministru vnitra podány dvě žádosti o udělení souhlasu – hejtmanem Středočeského kraje a hejtmanem Olomouckého kraje. V případě Středočeského kraje o žádosti nebylo rozhodnuto, neboť po jejím podání ředitel krajského úřadu ze své funkce odešel z vlastního rozhodnutí, v případě Olomouckého kraje byl souhlas s odvoláním udělen. Údaje staršího data nelze ze systému spolehlivě vyčíst," informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Ministerstvo připomnělo, že podle zákona o krajích jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu po předchozím souhlasu ministra vnitra hejtman kraje.

„Ministr vnitra před udělením souhlasu zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro odvolání z funkce ředitele krajského úřadu, především pak to, zda ředitel porušil závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo se dopustil nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců," citovala paragraf zákona mluvčí resortu.

Právní úprava však nevylučuje, aby došlo k zániku funkce ředitele i jinými způsoby, například ukončením pracovního poměru dohodou nebo výpovědí.

„K těmto jiným způsobům zániku funkce ředitele krajského úřadu se přitom souhlas ministra vnitra nevyžaduje," vysvětlila Klára Pěknicová.

Ředitel je úředník, zaměstnanec kraje

Ředitel krajského úřadu je podobná funkce jako tajemník na radnici. Jde o úředníka, ne voleného zástupce.

Je zaměstnancem kraje a jmenuje jej či odvolává hejtman s předchozím souhlasem ministra vnitra.

Výměny v tomto křesle nejsou něčím, co by se od vniku těchto územně samosprávných celků nedělo. Zaznamenala je i Olomouc.

Před více než třemi lety skončil Libor Kolář, který byl ve funkci třináct let.

Podle tehdejšího hejtmana Rozbořila se začaly rozcházet pohledy státní správy a samosprávy, řediteli vytýkal špatnou komunikaci s odbory či porušování veřejných zakázek.

Poslanec a krajský šéf ANO Ladislav Okleštěk tlak na Koštu kvůli Štěpánkové odmítl.

Podle informací Deníku však hnutí velmi vadí přetrvávající vazba na exhejtmana.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Zákon jasně říká: někdo navrhuje, někdo odvolává," reagoval Okleštěk.

Důvody? Exhejtman, chaos, alkohol

ANO jako oficiální důvody potřebné výměny uvedlo, že se hejtman nedokázal zorientovat v řízení kraje a neplní hejtmanské povinnosti.

Vytkli mu nekoncepčnost, chaotičnost a neschopnost práce v týmu.

Zásadním bylo i to, že jako „poradce" na předání agendy na tři měsíce zaměstnal právě Rozbořila stíhaného kvůli podezření z podplácení v kauze Vidkun.

Śéf hnutí Babiš ještě přidal potíže s alkoholem.

Podle bývalého hejtmana, který přivedl Štěpánkovou na úřad, je na novém vedení kraje, jak se postaví k personálním otázkám.

Pouze z politických důvodu by však schopného člověka neměnil.

„Mají právo personálně obsadit, co uznají za vhodné, ale vyměňovat schopné lidi jen pro to, že nesedí politicky, to je špatně," reagoval.

Ekonomicky jasné, politicky špatně

Košta odmítl také nátlak, který na něj v pracovně hejtmana vyvíjeli „dva nejmenovaní členové hnutí", kvůli tomu, že si ponechal ve své gesci příspěvkové organizace přímo řízené krajem.

„Vadí, že je neposunu dále na náměstky, případně vedoucí odboru. Vysvětloval jsem a na tabuli rozkresloval, kolik vzniklo úspor. Ekonomicky je to prý jasné, ale politicky špatně. Pokud hnutí tvrdí, že kraje budeme řídit jako firmu, pak mi není jasné, proč „svoji" firmu mám řídit tak, abych ji vedl do ztráty," opakoval hejtman.

Příspěvkových organizací je 160 a ročně jimi proteče přes 1,5 miliardy korun.

Zatímco dříve byly „roztříštěny" mezi několik odborů a každý náměstek, potažmo odbor, si je řídil sám, již několik let je garantem této kapitoly hejtman a rozhoduje rada.

Exhejtman Rozbořil, když předával Koštovi agendu, podle svých slov model nevnucoval.

„Říkal jsem, že to klidně může vrátit zpátky, ale rada přestane mít přehled o tom, jak tečou krajské peníze do příspěvkových organizací," vysvětloval Rozbořil.

„Za mě je to však efektivní a výsledkem jsou úspory a správné hospodaření kraje," dodal.

ANO chce revizi Rozbořilových změn

ANO chce podle Oklešťka, který sedí v krajské radě, provést „revizi" změn v organizační struktuře nastavené exhejtmanem.

„Chtěli jsme se zabývat strukturou krajského úřadu, která byla změněna a podle mnohých, i starostů, ne ku prospěchu efektivního fungování kraje," reagoval, na čem se s Koštou nebylo možné domluvit.

Jak si změnu struktury a centrální nákupy osvědčila v praxi z pohledu manažerů příspěvkových organizací, to se Deníku nepodařilo zjistit.

„Ne, to se na mě nezlobte, ale za dané situace, se k tomuto vůbec nebudu vyjadřovat," reagovala například ředitelka Odborného léčebného ústavu Paseka Zdenka Polzerová.