Josef Jařab se po listopadu 1989 stal rektorem olomoucké univerzity, stál po osm let u její proměny v moderní a otevřené vysoké učení.

Poté pracoval v čele Středoevropské univerzity, byl rovněž zvolen senátorem za Olomoucko a později za Opavsko. 

Významný český amerikanista, překladatel, literární historik a teoretik se narodil 26. července 1937 v Kravařích na Opavsku.

Po maturitě na hlučínském gymnáziu studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého angličtinu a ruštinu.

Státní zkoušky z obou oborů absolvoval po čtyřech letech a nastoupil na místo učitele v jazykové škole v Ostravě.

V šedesátých letech si Josef Jařab doplňoval své znalosti na zahraničních stážích v Londýně, Salcburku a New Yorku, kde jeho rodina dva roky žila.

V roce 1968 se stal na Karlově Univerzitě v Praze doktorem filozofie, o deset let později získal titul kandidáta věd a v roce 1986 byl habilitován a jmenován docentem.

Harvard i Budapešť

Ještě před revolucí se mu podařilo získat další stáže v USA, mimo jiné i na Harvardově univerzitě.

Na olomoucké univerzitě působil Josef Jařab už od roku 1972 jako pedagog.

Do funkce rektora ho zvolili po roce 1990 a zastával ji po dvě období, tedy osm let.

Stejnou pozici získal později i na Středoevropské univerzitě ve Varšavě a Budapešti.

Působil také v Parlamentu České republiky, kde byl v letech 1996 – 1998 senátorem za obvod Olomouc a 2000 – 2006 senátorem za Opavu.

Profesor Jařab je členem několika významných českých i zahraničních organizací a získal také řadu zejména akademických ocenění.

Věnuje se hlavně oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, a je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek a esejů. (bb)