„Vydali jsme vyhlášku a preventivně zavedli opatření chránící naši pitnou vodu. Po týdnech bez deště sice přišly nějaké přeháňky, ale problém s vodou to neřeší. Spodní hladina se nehne. Sucho je dlouhodobé a letošní duben byl katastrofální,“ uvedl starosta Drahanovic Tomáš Kröner.

Obec chce předejít tomu, aby část Drahanovic byla bez pitné vody kvůli tomu, že obyvatelé budou napouštět bazény a zalévat zeleň. Vloni počátkem června to zažili v Ludéřově a Střížově. Dva dny museli šlapat k přistaveným cisternám.

Zákaz zalévání zahrady pitnou vodou    

Zalévání zahrad a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu v polovině dubna zakázali i v Luké.

„Z důvodu dlouhodobého sucha je s okamžitou platností až do odvolání přísně zakázáno napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou z obecního vodovodu,“ nechal starosta vyhlásit obecním rozhlasem.

Luká i Drahanovice potřebují posílit stávající zdroje pitné vody. Vrty už mají.

„Nejprve ale musíme provést změnu územního plánu obce, abychom zdroj ležící na lesním pozemku mohli napojit na stávající infrastrukturu. Schvalovat se bude na květnovém zastupitelstvu,“ popisoval starosta Drahanovic.

Pivní budka v Malém Hradisku na Prostějovsku - sobota 2. května 2020 odpoledne
Další pivní budka slaví úspěch! Rostou jako houby po dešti, libují si výletníci

V Drahanovicích vloni vlivem několikaletého srážkového deficitu vyschlo koryto Zlaté stružky.

„Letos velice pomohly únorové deště. Voda se opět objevila, ale průtoky mají daleko do dlouhodobého normálu,“ hodnotil starosta vesnice, kde fotbalový klub TJ Sokol Drahanovice začal hloubit retenční nádrž na dešťovou vodu, aby vůbec mohl zavlažovat hřiště.

Podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude všeobecně sušší charakter počasí pokračovat i v květnu.

„Na začátku očekáváme minimum srážek a během května se týdenní úhrny budou postupně zvyšovat. Více srážek by mohlo spadnout v závěru měsíce,“ informoval v měsíční předpovědi ČHMÚ.

V týdnu od 4. května bude panovat spíše aprílové počasí. Zaprší na většině území Olomouckého kraje, na hřebenech hor to mohou být srážky smíšené a sněhové. Večer budou srážky ustávat.

V kraji chybí velké vodní nádrže 

Deště v těchto dnech by mohly zmírnit situaci na vodních tocích, kde na konci dubna dosahovaly průtoky výrazně podprůměrných hodnot.

„V Olomouckém kraji se průtoky pohybují v rozmezí mezi čtyřmi a třiceti procenty průměrných měsíčních hodnot,“ informoval ve čtvrtek mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„V kraji je situace o to závažnější, že zde nejsou významné vodní nádrže, které by měly schopnost dlouhodobě nadlepšovat situaci na vodních tocích,“ dodal.

Lenka Pešáková, náměstkyně ředitele krajské hygienické stanice v Olomouci
Chytrá karanténa se rozjíždí. Jak funguje v Olomouckém kraji?