Práce na další fázi průtahu ulice Věžní letos zdržela koronavirová epidemie a karanténa. Místo původně plánovaného 23. března se stavbaři pustili do práce až v polovině dubna.

Tato etapa stavby „II/444 Šternberk – průtah“ navazuje na již dokončenou první etapu, která proběhla v minulém roce.

Stavba řeší celkové stavební úpravy ulice Věžní, v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní a končí za železničním nadjezdem, před odbočením ve směru na Uničov.

V této etapě budou kromě nové silnice II/444 a nových podélných parkovacích stání také nově vybudovány dvě okružní křižovatky, a to s ulicí Nádražní a Uničovská. Opraveny budou také mosty přes Sitku a železniční trať.

Vzniknou nové komunikace pro pěší a smíšené komunikace pro pěší a cyklisty. Součástí díla je rovněž nové veřejné osvětlení, souvislé oplocení podél silnice a rozsáhlé sadové úpravy okolních ploch.

Etapa je naplánována do 19. října a naváže na ni závěrečná III. fáze prací, která by měla skončit v polovině prosince. Po celou dobu je potřeba počítat s uzavírkou a komplikacemi v dopravě v této části Šternberka.

Práce již probíhají podle harmonogramu a podle dostupných informací je nyní firma dokonce v mírném předstihu.

„Může se stát, že se práce o něco zkrátí, ale oficiálně jsou naplánovány do prosince. V tuto chvíli nelze nic slibovat,“ sdělil starosta Stanislav Orság.

Pokračuje vlaková výluka

Cestování totiž neulehčuje lidem ani probíhající elektrizace železnice spojující Šternberk a Olomouc. Kdo by chtěl kvůli uzavírce šternberského průtahu směrem na Uničov vyměnit auto za vlak, musí se přesunout náhradní autobusovou dopravou.

Krajský rozpočet počítal s náklady na rekonstrukci ve Věžní ulici ve výši 90 milionů korun. Město Šternberk s dalšími zhruba třiadvaceti miliony. Jak město informovalo, na smíšenou cyklostezku a chodník včetně přechodů získalo část peněz od Státního fondu dopravní infrastruktury.