Auta projedou po estakádě nad železniční tratí a budou pokračovat rozšířenou Polní ulicí směrem k autobusovému nádraží.

Začátek takzvaného průpichu je na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, silnice protne areál Juty a napojí se na Tovární ulici.

„Kapacitní průtah Přerovem je nezbytný pro převedení městské a regionální dopravy - a po dokončení dálnice D1 i té tranzitní po silnici I/55 v severojižním směru. Výstavbou vnitřního průtahu se zvýší plynulost dopravy a dojde k výraznému zkrácení průjezdu městem, a to ze 3,7 na 2,9 kilometru. Silnice I/55 zůstane i po dokončení dálnice D1 významnou komunikací a je nutné provést její modernizaci,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Stavba je, jak uvedl, důležitá i proto, že historicky procházela zásadními problémy.

„Já osobně si pamatuji dobu, kdy se říkalo, že do této stavby ministerstvo dopravy investovat nebude. Pro Přerov je ale důležitá - určitě zde zůstane velké množství aut i poté, co tranzity odvede dálnice D1,“ poznamenal.

Uzavírky a objížďky
Zahájení stavby průpichu by v letošním roce nemělo zhoršit dopravní situaci v Přerově, která je už tak dost kalamitní. Hlavní objem prací vypukne až v příštím roce.
„Minimálně do jarních měsíců tato investice do dopravy v Přerově nezasáhne, protože v první fázi je v plánu částečná či úplná demolice budov v areálu Juty,“ uvedl již dříve vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.
Zatěžkávací zkouškou pro řidiče i obyvatele města bude příští rok.
„Stavba průpichu měla původně trvat dva a půl roku, je ale zkrácená na dva roky. Přesný harmonogram prací ještě neznáme, protože se s ním zhotovitel teprve seznamuje - až potom informuje město jako účastníka řízení s tím, kudy povedou objízdné trasy,“ zmínil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Stavba průpichu přijde na 189 milionů korun a její součástí je 83 stavebních objektů. Délka hlavní trasy je 0,8 kilometru.

„To, co je magistrála pro Prahu, je průpich pro Přerov. Výrazně totiž přispěje ke zlepšení průjezdu městem. Ještě před zahájením stavby jsme provedli demolici čtyř obytných domů v Kramářově a Komenského ulici. Klíčové pro nás budou úpravy křižovatek, které jsou na začátku a na konci průpichu. Bude docházet k problémům, protože je potřeba provést desítky přeložek inženýrských sítí,“ zmínil šéf olomoucké správy ŘSD Martin Smolka.

Stavbu průpichu je nutné zkoordinovat i s dalšími investicemi.

„Ať už je to modernizace železniční trati, přeložka parovodu nebo stavba v Předmostí,“ dodal.

Město Přerov si od dokončení průpichu slibuje zlepšení plynulosti dopravy, která dnes při sebemenší opravě silnice stojí a tvoří se dlouhé kolony.

„Dopravních staveb se nyní sešlo poměrně hodně a je to hlavně díky tomu, že se na území Přerova dlouhodobě neinvestovalo. Po dokončení průpichu sice doprava skončí za bývalou Hypernovou, ale jsou připravené další etapy, které provoz protáhnou až směrem na Říkovice,“ uzavřel přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).