„V roce 2021 se podle předběžných výsledků zvýšila průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji o 2 061 korun a dosáhla hodnoty 34 537 korun,“ informovala v pondělí Joanna Pozdíšková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

Olomoucký kraj se zařadil dosaženou hodnotou průměrné mzdy na 5. místo. Nižší mzdy pobírali zaměstnanci v krajích Karlovarském (33 165 Kč), Zlínském (33 826 Kč), Pardubickém (34 053 Kč) a Moravskoslezském (34 223 Kč).

close Srovnání průměrné mzdy v roce 2021 v jednotlivých krajích. info Zdroj: ČSÚ zoom_in Srovnání průměrné mzdy v roce 2021 v jednotlivých krajích.

Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 3,8 procenta, reálně se tedy mzda v Olomouckém kraji zvedla o 2,4 procenta, v republice to bylo o 2,2 procenta.