„Podle předběžných údajů dosáhla ve 3. čtvrtletí 2021 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané v Olomouckém kraji částky 34 559 korun. Oproti 3. čtvrtletí 2020 se její nominální hodnota zvýšila o 5,6 procenta, o 1 817 korun, což bylo mírně pod republikovým tempem, který činil 5,7 procenta,“ informoval Jiří Frelich z Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

Průměrná mzdová úroveň zaměstnanců v Olomouckém kraji byla vyšší než v kraji Karlovarském, Zlínském, Moravskoslezském a Pardubickém.

I přes meziroční zvýšení byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji o 2 940 korun nižší než průměr v České republice, 37 499 korun, a o 10 964 korun nižší než v Praze, 45 523 korun, kde byl nejvyšší průměr v zemi.

„Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku o 4,1 procenta se průměrná mzda v Olomouckém kraji meziročně reálně zvýšila o 1,4 procenta,“ poukázal Jiří Frelich.