„Podle předběžných údajů ve 2. čtvrtletí 2021 došlo ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji na 34 904 korun, což je ve srovnání s 2. čtvrtletím 2020 o téměř 4 tisíce korun více,“ uvedla Joanna Pozdíšková z Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

„Nominálně se mzda zvýšila o12,9 procenta, reálně vzhledem k růstu spotřebitelských cen v ČR v uvedeném období to bylo o 9,7 procenta“ sdělila.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí letošního roku dosáhla výše 34 904 Kč.Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí letošního roku dosáhla výše 34 904 Kč.Zdroj: ČSÚ

V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila ve sledovaném období o 11,3 procenta na 38 275 korun.

V mezikrajském srovnání se Olomoucký kraj zařadil na 5. místo vzestupného řebříčku. Nejnižší hodnoty průměrné mzdy dosáhli v Karlovarském kraji (33 636 Kč) a nejvyšší hodnota naležela zaměstnancům v Praze (46 163 Kč).