Město Olomouc a okolí patří k místům, kde je v rámci celé ČR naděje na dožití vyššího věku než je průměr.

Naděje dožití při narození, tedy průměrný věk, kterého se mohou lidé dožít, je u mužů nejvyšší v Novém Městě nad Metují v Královéhradeckém kraji. Podle statistického úřadu zde dosahuje 78,64 roku.

Ve městě Olomouc a blízkém okolí je to 76,35 let, ve Šternberku, Uničově a Litovli zhruba o dva roky méně.

U žen vede tabulku mezi obvody obcí s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou v kraji Vysočina. Naděje dožití tam dosahuje 84,03 roku.

Ve městě Olomouc a blízkém okolí mají právě narozené ženy šanci, že se v průměru dožijí 82,46 roku. Ve Šternberku, Uničově a Litovli je to zhruba o rok méně.

Na opačném konci žebříčku se u mužů nachází Bílina v Ústeckém kraji, u žen pak severočeský Litvínov. Naděje dožití je zde zhruba o pět let nižší než u míst na předních příčkách.

Šťastní Pražané

Podle nedávno zveřejněných dat Eurostatu i českých statistiků ale několikaroční rozdíly nepanují pouze mezi jednotlivými městy, ale také mezi jednotlivými regiony.

close Kolika let se můžete dožit. info Zdroj: Deník zoom_in U mužů dosahují až čtyř let. Nejlépe jsou na tom podle porovnání sestaveného Deníkem Pražané, nejhůře pak pánové ze severu republiky, například Ústeckého či Moravskoslezského kraje.

U žen je rozestup přece jen o něco nižší, tři roky. I u nich se mají šanci dožít nejvyššího průměrného věku Pražačky spolu s příslušnicemi něžnějšího pohlaví z Vysočiny. Nejhůře jsou na tom opět ženy ze severozápadu České republiky.

Odborníci rozdíly přičítají několika faktorům. Například stresu či špatnému životnímu prostředí. Byla by ovšem chyba myslet si, že stres postihuje pouze přelidněnou Prahu. Regiony s nejkratší délkou života totiž dlouhodobě patří mezi ty s nejvyšší nezaměstnaností i zadlužeností obyvatel. Navíc je zde vlivem průmyslového znečištění nejhorší kvalita životního prostředí.

Kulháme za Evropou

Délka života souvisí i se vzděláním a dostupností zdravotní péče. „Vzdělanější lidé se více zajímají o své zdraví, o prevenci, a navíc snáze získají i lepší platy, aniž by museli pracovat v rizikových provozech,“ konstatoval nedávno demograf Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické v Praze. Například Praha má nejvyšší mzdy, vysoký podíl vysokoškoláků a disponuje i kvalitními nemocnicemi.

Průměrná délka očekávaného života se v Česku dlouhodobě zvyšuje. Loni sice mírně poklesla, jde však o drobný výkyv, průměrně žijeme o několik let déle než před dvaceti lety. Průměr EU je ale stále až o dva roky vyšší. U vyspělých států je to pak daleko více. „Ve východní Evropě je daleko více kuřáků a konzumentů alkoholu. To je hlavní příčina rozdílu v očekávané délce dožití,“ citoval server Euroskop Zoltana Massay-Kosubka z organizace European Public Health Alliance (EPHA).