Město očekává od zařízení především zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na frekventovaných silnicích ve městě.

To si přejí i mnozí obyvatelé nejen ze Šternberku.

„Olomoucká i Jívavská jsou dlouhé a rovné ulice a vedou z města, takže to řidiče svádí jet rychle. Když člověk nestojí jednou nohou v cestě, tak mu nezastaví. Snad radary pomůžou k tomu, aby řidiči nejezdili rychlostí devadesát kilometrů v hodině, jak jsem častokrát viděl," doufá například Jan Machala, který ve Šternberku pravidelně navštěvuje své příbuzné.

Sankce za překročení rychlosti 
o 1 až 5 km/h  - 1.000 Kč blokově / 1.500 – 2.500 Kč ve správním řízení / bez odečtu bodů
o 6 až 19 km/h - 1.000 Kč blokově / 1.500 – 2.500 Kč ve spr.ř. / minus 2 body
o 20 až 39 km/h - 2.500 Kč blokově /  2.500 – 5.000 Kč ve spr. ř. / minus 3 body
o 40 km/h a více - blokovou pokutu nelze / 5.000 až 10.000 Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců / minus 5 bodů
zdroj: MD ČR

Propojení s městskou policií

Takzvané stacionární radary, tedy napevno připevněná zařízení měřící rychlost, jsou v obou místech u silnice I/46, která spojuje Olomouc s Opavou, připevněné od listopadu.

Rychlost začnou měřit oficiálně od pátku 20. března.

„Je dokončená montáž celého systému a radary jsou propojené s městskou policií a odborem dopravy a silničního hospodářství městského úřadu," sdělila mluvčí šternberského městského úřadu Irena Černocká.

Právě zklidnění dopravy a umožnění bezpečného přecházení přes obě ulice jsou hlavními důvody, proč město k instalaci radarů přistoupilo.

Stacionární radar v Olomoucké ulici ve Šternberku

Radar na příjezdu do Šternberka od Olomouce. Foto: MěÚ Šternberk

"Mírná tolerance"

Neukáznění řidiči, respektive majitelé až příliš rychlých vozidel, mohou očekávat v horizontu několika dní v poštovní schránce obálku s oznámením o způsobení přestupku.

„Hranice pro zadokumentování přestupku bude s mírnou tolerancí nad 50 kilometrů za hodinu. Cílem není postihovat řidiče s mírným překročením rychlosti, ale pokutovat ty, kteří nepřiměřeně vysokou rychlostí ohrožují bezpečnost provozu v těchto exponovaných úsecích," vyzdvihla Irena Černocká.

Přidala, že velké problémy způsobují právě automobily, které městem po silnici I/46 projíždějí.

Podle posledního sčítání projede Šternberkem po Olomoucké ulici zhruba třináct a půl tisíce vozidel během čtyřiadvaceti hodin.

Stacionární radar v Jívavské ulici ve Šternberku

Radar u šternberského koupaliště na příjezdu od Moravského Berouna. Foto: MěÚ Šternberk

24 hodin denně bez obsluhy 

Město se podle slov jeho mluvčí rozhodlo k zavedení radarů právě na základě častých stížností obyvatel na nebezpečné přecházení v krizových místech na průtahu silnice I/46 městem.

„Výhodou těchto stacionárních zařízení je, že pracují čtyřiadvacet hodin denně, bez jakékoli obsluhy. Vlastní měření rychlosti neodčerpává síly z přímého výkonu služby městských strážníků," přidala Irena Černocká.

I tak se podle jejích slov budou strážníci zaměřovat nejen na dodržování veřejného pořádku, ale v určitých chvílích se budou také věnovat dodatečnému měření pomocí mobilního radaru v ostatních částech Šternberku.