„Most sice bude stát, ale musí se k němu ještě přivést nová komunikace,“ vysvětlil stavbyvedoucí Miroslav Píše. S demolicí starého mostu z roku 1920 počítá v druhém červencovém týdnu.

„V té době už budeme mít patrně přeloženy všechny sítě,“ řekl stavbyvedoucí. Nové přemostění Moravy má být hotovo do června příštího roku. Náklady přesáhnou 47 milionů korun. Pokryje je dotace z ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku zničeného povodněmi.

Okolí však čekají další stavební práce, především navýšení protipovodňové hráze. „Zároveň počítáme, že v té době bude opravena i cesta, která propojuje tuto lokalitu s Přichystalovou ulicí. Protože část vozovky v ulici U Rybářských stavů bude v záplavovém území, musí být udělána tak, aby případné povodně přežila,“ doplnil Lubomír Hopp z odboru dopravy olomouckého magistrátu.