„Všechny již realizované prvky úpravy koryta provedené v rámci II.B etapy a také již v minulých letech realizovaná I. a II. A etapa zafungovaly při průchodu povodňových průtoků výborně. Podle očekávání a zcela souladu s jejich navržením,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Protipovodňová opatření jsou realizována na ochranu při mnohem vyšších průtocích, a to až na 380letou vodu o průtoku 650 m3/s. Během minulého týdne dosáhl průtok v Moravě v Olomouci hodnoty 190 m3/s a kulminoval v 2. stupni povodňové aktivity těsně před dosažením 3. stupně.

Řeka Morava na 2. SPA v Olomouci. Pohled z mostu v Komenského ulici. 16. října 2020
Olomouc s řekou až po bradu. Podívejte se na město s Moravou plnou vody

Mosty a náplavky

Z hlediska klasifikace povodně šlo podle vodohospodářů o dvouletou povodeň – pětiletá, kterou předpověď avizovala, je při hodnotě 235 m3/s.

„Pro Olomouc by nepředstavovala riziko ani v době provozu původního mostu v ulici Komenského před rekonstrukcí,“ reagoval na otázky některých Olomoučanů.

Obdobného průtoku dosáhla Morava v Olomouci během povodně v červnu 2010 - průtok 198 m3/s, hladina 431 centimetrů.

„Ani během této povodně nedošlo k vylití vody do intravilánu města či ucpání mostu na ulici Komenského,“ připomněl Chmelař.

Voda v minulém týdnu zaplavila budoucí náplavku, nový prvek u Bristolu, avšak v tomto místě rozsáhlého staveniště nedošlo k ničemu neočekávanému.

„Realizace stavby probíhá tak, aby zvládla nápor i silnější povodně. Každá podobná stavba v případě výstrahy aktivuje evakuační plán, aby v průběhu povodně nebyly v korytě přítomny stavební stroje a další zařízení, které by mohlo negativně ovlivnit odtokové poměry. V případě stavby protipovodňových opatření v Olomouci vše proběhlo zcela správně tak, jak má,“ vysvětloval mluvčí Povodí Moravy.

Na pravém břehu řeky Moravy v centru Olomouce je patrná podoba budoucí náplavky, 16. září 2020
Podél Moravy u Bristolu se rýsuje náplavka

Rekonstruovaný most na Masarykově třídě během velké vody neutrpěl a maximálnímu průtoku odolal podle vodohospodářů bez jakéhokoliv rizika.

Olomoučané sledovali a někteří si i fotografovali, jak se při zvyšující hladině rozlévá rozvodněná Morava za vysokoškolskými kolejemi. Dokončená část protipovodňových opatření v této lokalitě, pojatá jako atraktivní, přírodě blízký prvek, má při vysokých průtocích umožnit rozliv na takzvané bermy.

„K tomuto dle očekávání došlo a tato část protipovodňové ochrany také prokázala svoji účinnost,“ hodnotil Chmelař.

Řeka Morava v Olomouci klesla pod 1. povodňový stupeň, sobota 17. října 2020 večer
Morava v Olomouci klesla pod "jedničku". Takto vypadá ve večerním

Podle vodohospodářů situace v minulém týdnu ukázala, že i po období několik let trvajícího sucha můžou přijít povodně.

„Situace z minulého týdne jasně dokazuje, že i nadále se budeme setkávat s povodněmi různé intenzity. Chceme-li chránit životy a zdraví obyvatel, musí stavba protipovodňových opatření probíhat i nadále,“ zdůraznil mluvčí Povodí Moravy.

Údaje o tom, jestli velká voda způsobila nějaké zásadnější škody na probíhající stavbě v Olomouci, zatím nemá Povodí Moravy k dispozici.

„Probíhají pochůzky, prohlídky a sčítání škod na jednotlivých stavbách,“ uzavřel Chmelař.

Laguny rozvodněné řeky Moravy pod Olomoucí 15.10.2020.
Rozlitá Morava z výšky. Podívejte se na obří laguny u Olomouce