Plánovaná III. etapa má procházet územím s památkovou ochranou, dotknout se Klášterního Hradiska a obydlených území v jeho okolí.

Stavba by mohla začít během pěti let, vyžádá si přeložky velkých inženýrských sítí a přeložku komunikace v Sokolovské ulici.

„Bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Třetí etapa bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy,“ popsal primátor Miroslav Žbánek.

Nový most na Masarykově třídě  v Olomouci, 26. června 2022
Po mostě na Masaryčce slavnostně projede tramvaj. Takto to tam teď vypadá

Během stavebních prací dojde ke snížení levobřežní bermy a navýšení stávajících hrází u Hradiska o přibližně jeden metr.

Budou doplněny zídky mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici.

Počítá se také s uzavírací hrází vedenou podél místní silnice z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka i s navýšením levobřežní hráze u Černovíra vybudované po povodni v roce 2006.

„Je to nepříjemné, drahé a mnoha lidem to komplikuje život. Lidská paměť už navíc vytěsnila, co to je povodeň, protože již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás nemůže říci, kdy bude, nebo že nebude. Ani kdy přijde její čas a bude potřeba ochránit životy i majetek,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Budova tržnice v Olomouci je opět na prodej, 27. června 2022
Budovu olomoucké tržnice majitel opět prodává, plány na proměnu nevyšly

Architektonická soutěž

Všechny dosud vybudované a připravované etapy mají podle Ludmily Žalákové z útvaru hlavního architekta pouze dílčí efekt z hlediska ochrany obyvatel.

„Jejich smyslem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy tak, aby bylo schopné provést městem povodeň s průtokem šest set padesát kubíků za sekundu. Což je množství, které odpovídá 380leté vodě,“ vysvětlila Ludmila Žaláková.

Plánovaná III. etapa má mít také ekologický přínos. Bude možné zajistit pestrost vodního prostředí, hloubkově strukturované koryto nebo vytvořit nový ostrov či náplavu v řečišti.

„Tohoto cíle lze dosáhnout vypsáním architektonické soutěže, neboť nejde pouze o úsek řeky ve městě, ale o vazbu řeky a navazujícího veřejného prostoru. K tomu by mohlo dojít letos na podzim,“ odhadl primátor.

Wolkerova ulice v Olomouci, 27. června 2022
Další zavřená tepna v Olomouci: Wolkerovu zablokuje oprava na přejezdu

Další v pořadí: úsek za Novými Sady

Aktuálně se v Olomouci dokončuje II. B etapa, která zahrnovala výstavbu nových mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě.

Při první etapě byl v roce 2007 nahrazen původní most u plynárny dvěma novými mosty, vzniklo tam také obtokové rameno.

Po proudu řeky Moravy se poté stavěla II.A etapa, která rozšířila a zkapacitnila prostor kolem řeky.

Na ni na jižním okraji města za Novými Sady naváže IV. etapa, která zahrnuje část IV.A (v současnosti prochází povolovací fází) a část IV.B (je ve fázi intenzivní projektové přípravy).

Čtvrtá etapa protipovodňových opatření dostala před třetí etapou přednost z důvodu jednodušší přípravy.

Podrobné informace k protipovodňové ochraně města Olomouce jsou pro zájemce k dispozici na protipovodnovaopatreni.olomouc.eu .