Připravovaná IV. A etapa řeší zajištění ochrany městských částí Nový Svět a Nemilany na průtok 650 kubíků za sekundu pomocí přírodě blízkých protipovodňových opatření.

„Naše řešení se opírá o princip, kdy k rozlivu dochází mimo zastavěné území. Povodňové vody nenarazí při opouštění území města na žádné překážky a volně se rozlijí do krajiny,“ popisoval investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl ukazuje parcelu, kde by měl vzniknout nový krytý bazén
Tady vyroste nový bazén v Olomouci. Jak má fungovat a co nabídne

Státní podnik již ve výběrovém řízení vybral zhotovitele a čeká na přidělení dotace. „K tomu by mělo dojít v řádu dnů až týdnů,“ dodal Bělaška.

S ohledem na ochranu přírody chce práce zahájit až na jaře. Dříve to možné není kvůli hnízdění netopýrů v lokalitě.

Revitalizace Mrtvého ramene

Projekt IV. A etapy zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň.

„Revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu je pro mě srdeční záležitostí, protože je to ukázková revitalizace říčního systému ve městě. S mým učitelem profesorem Štěrbou, který by 18. listopadu oslavil životní jubileum, jsme se jím zabývali již po roce 1990, když jsme sledovali ramena v Pomoraví a jejich oživení.“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Zahrádkářská kolonie na pravém břehu řeky Moravy v Olomouci-Nových Sadech, 31. ledna 2023
První chatky na Nových Sadech zbourali. Zrušenou kolonii teď užívají bezdomovci

Název Mrtvé rameno již podle něj přestane platit, bude živé a plné ryb. „Počítám v něm s výraznou přirozenou reprodukcí těch rybích druhů, které pro rozmnožování nemají podmínky v hlavním toku,“ popisoval Loyka.

S ohledem na množství ekologických prvků se lokalita bude dále přirozeně rozvíjet a může být atraktivním cílem vycházek Olomoučanů.

Investorem akce je Povodí Moravy, přičemž celkové investiční náklady představují 170 milionů korun.

„Což je částka, která vzešla z veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc,“ doplnil mluvčí podniku Petr Chmelař.

Studenti brněnské architektury navrhli ideovou podobu protipovodňových opatření na severu Olomouce
Pláže na Lazcích, amfiteátr v Černovíře. Studenti navrhli proměnu okolí Moravy

Kdy bude Olomouc před povodněmi chráněna?Odpovídá vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.Protipovodňová ochrana bude funkční, až bude postavena celá, tedy všechny její etapy. Pro Olomouc ale zůstanou mimořádně důležitými přirozené retenční schopnosti lužních lesů na území Litovelského Pomoraví. Lužní les zadrží vodu. Stabilní ekosystém lužního lesa má pro ochranu Olomouce obrovský význam.
Absolutní protipovodňová ochrana nikde a nikdy existovat nebude, stejně tak protipovodňovou ochranu Olomouce za nás nikdo nikdy nad Olomoucí nevyřeší. Nacházíme se v klimatickém období, kdy sledujeme střídání extrémů, různých typů povodní a přetrvávajícího a prohlubujícího se sucha. Že chybí opatření, která by zadržela vodu v krajině, sledujeme dnes a denně.