Čtvrtá etapa protipovodňových opatření v Olomouci naváže na úpravy kolem řeky Moravy, které byly dokončeny v roce 2013.

Zkapacitněna a revitalizována tehdy byla řeka nad mostem ve Velkomoravské ulici, úpravy skončily u železničního mostu na trati z Olomouce do Prostějova.

Nová etapa bude na jihu města propojena s takzvanou II. A etapou novým bočním říčním korytem.

„To se z hlavního toku odpojí nad kojeneckým ústavem a zpět do řeky se vrátí až pod železničním mostem. Přes železniční trať bude případná povodňová vlna převedena inundačním mostem, který odlehčí povodňovým průtokům v hlavním korytě řeky,“ informoval mluvčí města Michal Folta.

Na Mrtvém rameni založí tůně

Revitalizováno bude Mrtvé rameno na levém břehu, kde budou založeny tůně.

„Půjde o typickou revitalizaci říčního systému, tedy o funkční napojení dnes izolovaného meandru na hlavní tok řeky a odtěžení sedimentů ze dna,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

V minulosti bylo podle něj hlavním problémem řeky Moravy v Olomouci silné znečištění.

„To je dnes díky čistírenským technologiím řekněme na dobré úrovni, takže čistota vody není hlavní překážkou výskytu jak původních říčních druhů ryb, tak raků v Moravě i jejich přítocích,“ dodal Petr Loyka.

Velká revitalizace proběhne na pravobřežní bermě Moravy.

Ta bude snížena, aby tudy mohla být povodeň bezpečně převedena. Vzniknou také dva menší říční meandry a dva ostrovy.

„Rekonstrukce hráze na pravém břehu řeky Moravy za areálem čistírny odpadních vod a vybudování levobřežního valu, který naváže na II. A etapu a bude ukončen u zmíněné železniční trati, ochrání tisíce obyvatel, kteří bydlí na jihu Olomouce,“ řekl náměstek primátora Martin Major.

10 hektarů pro vodní plochu

Projekt zahrnuje vybudování dvou vodních ploch o celkové rozloze téměř 10 hektarů. Bude pro ně zachována územní rezerva a území bude s jejich vznikem v budoucnu počítat.

Stavba se dotkne 122 hektarů pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond. Z této výměry je na 50 hektarech v projektu navržena revitalizace říční nivy zatravněním a výsadbami nových dřevin.

„Město si uvědomuje hodnotu celého území, kde vzniknou i nové rekreační příležitosti v přírodním prostředí. Právě proto máme eminentní zájem na tom, aby výsledkem byla harmonická krajina se solitérními stromy, porosty dřevin, vodními prvky a kvetoucími loukami,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.