„Akce je symbolická. Jde o symbolické odhození plášťů ve 12.05, protože je pět minut po dvanácté na to, udělat řadu důležitých věcí," sdělil koordinátor olomouckého protestu a šéf Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) ve FNOL, anesteziolog Petr Šafránek.

„Nechtěli jsme narušit chod fakultní nemocnice, proto jsme zvolili tento způsob, jak poukázat na to, co se ve zdravotnictví děje a s čím nemůžeme souhlasit," vysvětlil formu zhruba půlhodinového shromáždění.

Lékaři se sešli v hlavním vstupu do chirurgického monobloku v centru nemocnice, kudy během mítinku prošly desítky pacientů, studentů a zdravotníků. Na zemi ležely jejich bílé pláště. Přicházejícím kolegům nabízeli placky a samolepky se symbolem prchajícího zdravotníka s rudým srdcem a fonendoskopem.

Protestující vyjadřovali nespokojenost se směrem, kterým se ubírá zdravotnický systém. Kritizovali proces takzvané restrukturalizace sítě nemocnic, o kterém v podstatě rozhodují jen zdravotní pojišťovny. Jde v něm o rušení stovek akutních lůžek.

„Nejsou podepsány smlouvy s většinou zdravotnických zařízení, nemocnice žijí v nejistotě, navíc rušení má proběhnout na základě kritérií, která nejsou vůbec uveřejněna," poukazovali lékaři.

I když zmínili platy, které doposud nebyly narovnány tak, jak bylo slíbeno v takzvaném memorandu v rámci akce „Děkujeme,odchá­zíme,", protestující rovněž připomínali, že nedošlo ani k omezení korupce ve zdravotnictví na všech úrovních, jak slibovalo vedení resortu zdravotnictví.

„Nejde nám o platy, ale o hrozící destrukci zdravotnictví," poukazovali shromáždění s tím, že od memoranda se situace ve zdravotnictví jen zhoršuje. Zmínili i obavy o osud univerzitních nemocnici a další odchody stovek kvalitních lékařů do zahraničí.