Město uzavřelo smlouvu o spolupráci s fakultou architektury ČVUT v Praze.

Slibuje si od ní inspiraci při úpravách veřejného prostoru.

Projekty na vybrané lokality a veřejná prostranství budou studenti řešit v rámci svých semestrálních prací.

Už začátkem března je čeká třídenní workshop v Olomouci. Ve svých projektech se zaměří na předem vytipované lokality.

Zabývat se budou například využitím tržnice a bývalého autobusového nádraží, Staroměstských kasáren, proluk v centru města nebo stávajícího depa Dopravního podniku města Olomouce, protože se časem plánuje jeho přemístění.

„Mezi vytipovaná místa patří také nevyužívané lokality ve Velkomoravské ulici a nezastavěné území mezi Brněnskou a Schweitzerovou ulicí. Z veřejných prostranství se mohou zaměřit rovněž na budoucí podobu třídy Svobody, parku v Dlouhé ulici nebo okolí Klášterního Hradiska,“ upřesnila Jana Křenková z Útvaru hlavního architekta olomouckého magistrátu.

Diskuse s nejmladší generací

Studenti budou pracovat pod patronací ateliéru vedeného architekty Michalem Kohoutem a Davidem Tichým.

Počítá se také se spoluprací s ateliérem krajinářské tvorby vedeným architektkou Radmilou Fingerovou.

Konečné návrhy budou studenti a zástupci fakulty prezentovat vedení města a prostřednictvím výstavy také veřejnosti. Ta bude doplněná diskusí nad návrhy a modely.

„Budeme tak mít možnost debatovat nad proměnou těchto lokalit. Chceme, aby se Olomouc zařadila mezi města, která usilují o co nejširší diskusi nad urbanistickými a architektonickými problémy s nejmladší generací architektů,“ poznamenal primátor Miroslav Žbánek.

Hledá se městský architekt

Stále probíhá výběrové řízení na pozici vedoucího útvaru hlavního architekta, který je nyní v organizační struktuře magistrátu začleněn do kompetencí primátora.

„Výběrové řízení na tuto pozici bylo vyhlášeno začátkem prosince a zatím není uzavřeno. Přihlášky je možné podávat do 15. února,“ sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Město si podle ní nechá zpracovat Koncepci rozvoje kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství na období 2020 až 2024 a bude realizovat konkrétní opatření, která z ní vyplynou.

Vylepšení prostranství i umění v prostoru

Současně budou probíhat úpravy zanedbaných veřejných prostranství prostřednictvím komisí místních částí a jejich rozpočtů. Pro letošní rok je v rozpočtu na tyto účely vyčleněno 10 milionů korun.

Počítá se rovněž se zahájením projektové přípravy revitalizace významných městských veřejných prostranství.

Město také bude podporovat instalaci uměleckých děl ve veřejném prostoru.