Například záhony v obnovovaném stromořadí mají mít nové složení, aby kvetly co nejdéle.

„Bude to návrat k živelnosti přírody," přibližuje záměr ředitel výstaviště Jiří Uhlíř (na snímku vpravo).

Šéf Výstaviště Flora Jiří Uhlíř při ON-LINE rozhovoru

V aleji roste na dvě stě jírovců, nahradit je mají lípy, kterých však bude jen sto. Budete tedy v parku hledat místo pro sto lip?
Ano, budeme hledat místo pro sto lip. S nákazou slizotokovou nekrózou se potýkají například v Schönbrunnu v Rakousku a podobně. Je to téma, které hýbe historickými parky dnešní doby. Podle naší legislativy máme rozhodnutí, že za každý strom děláme náhradní výsadbu. Budeme se bavit o koncepci celého parku, kde ji umístit. Rozhodnutí je na parcelu, tedy na parky. Protože je to historický park, národní kulturní památka a má to další souvislosti.

Kde se tedy nové lípy objeví? Jen ve Smetanových sadech nebo i jinde?
Budeme nahrazovat plnou výsadbu. Místa náhradní výsadby budou na jednání, budeme asi muset aktualizovat koncept celého parku. Nemusí to být lípa, jde o to, že strom je možno nahradit například kvetoucím keřem. Ty v parcích chybí.

Jak to vypadá s obnovou záhonů, které spolu se změnou aleje chystáte?
Součástí celé obnovy aleje bude také obnova záhonů, především v části k Wolkerově ulici. Naším cílem je, aby byl celý prostor nachystaný na výročí sto padesáti let od otevření aleje pro veřejnost. Koncept, který budeme navrhovat, projektoval ateliér architekta Zdeňka Sendlera. Je to návrat k přírodě, k její živelnosti. Chtěli bychom, aby celá alej co nejdéle kvetla, to znamená je velký důraz na návrat velkoplošných cibulovin do záhonů. Postupně budou přerůstat v trvalky a alej bude v průběhu vegetačního období kvést, do parku se vrátí motýli a podobně.

Obnova botanické zahrady

Zmínil jste koncepci parků, jaké zamýšlíte další změny?
Od 1. dubna bude otevřené rozárium. Naším cílem je revitalizovat olomoucké parky a právě otevření rozária je prvním krokem. Jsme si vědomi toho, že parky potřebují řádnou péči a byli bychom rádi, aby se staly chloubou celého města. Budeme pokračovat s obnovou i v dalších částech. Je připraven projekt obnovy botanické zahrady a bude potřeba řešit všechny části parků.

O co konkrétně půjde?
Naplánované zatím konkrétně nejsou. Nejbližší akcí, na kterou hledáme peníze, je dokončení historické oranžérie ve Smetanových sadech v centrální částí. Potom je naplánovaná obnova okolního prostoru, takzvané letní čítárny, kde historicky bývala fontánková alej. Chceme v nejbližší době vrátit do parku vodní prvek, vodní zdroje, aby se celý prostor oživil.

Do kdy to chcete mít hotové?
Záleží na penězích, připravujeme ale projekty, abychom byli nachystaní. Podle toho se budou zařazovat do realizace.

Podzemí otevřeme mimořádně

Jak se s naplánovanými pracemi podaří sladit obnovu podzemí?
Podzemí je první věc, která je před námi. Čekali jsme na vhodné počasí. Máme stavební povolení, připravený materiál, dáme se do toho v blízké době. Část prací provede subdodavatelská firma, my jsme dělali výběrové řízení. Po jeho ukončení nám nic nebrání začít. Předpoklad je od března do května.

Jak bude podzemí po rekonstrukci vypadat?
Úplně stejně, jedná se pouze o zajištění chodeb. To znamená, že bude vybudována vstupní šachta, nový objekt, a z ní se budou zabezpečovat jednotlivá riziková místa. Bude se podpírat hlína, vykotlaná místa, která způsobila propad. Nedojde k zásahu do klenby, ale podepřou se místa, která nyní podepřena nejsou.

Budou pak chodby přístupné veřejnosti?
Takové otevření nepředpokládáme. Po rekonstrukci plánujeme přístupnost pouze například při Dnech evropského dědictví a podobně, pro omezenou skupinu bude možnost návštěvy s výkladem. Jedná se o úsek asi sta metrů, který začíná a končí závalem. Nový objekt umožní bezpečný vstup.

Jsou ve výhledu další průzkumy podzemních chodeb?
To je věc, která pokračuje. Snažíme se zabezpečit celé území parků, aby nás něco nepřekvapilo. Je to docela složité, protože vývoj byl takový, že současnou síť chodeb moc zmapovanou nemáme. Nejde jen o tereziánskou pevnost, jsou to i různé pozůstatky z druhé světové války. Postupně bychom to chtěli řešit, je to ale otázka peněz.

Šachy u oranžerie? Hledáme řešení

V blízkosti oranžerie jsou vydlážděny velké šachovnice a zvažovalo se o tom, že tam budou figury. Dojde na ně?
Uvažovali jsme o nich, dosud ale byly dost finančně náročné. Hledáme proto jiné řešení. Rádi bychom kvůli našim návštěvníkům i účastníkům příměstských táborů, které u nás míváme o prázdninách, aby tyto dvě šachovnice byly využívány pro šachy. Nyní se dá hrát jen tak, že figury jsou představovány dět­mi.

S čím souvisejí hromady sutě a hlíny, které jsou navezené na letní scéně u jezírka ve Smetanových sadech?
Souvisí to s rekonstrukcí, kterou přes zimu děláme v pavilonu G, kde nahrazujeme podlahu. Nevyhovovala bezpečnostním předpisům. Byla značně zdeformovaná, neměla žádný základ. Takže ji vyměňujeme, aby byla nachystaná na jarní etapu výstavy Flóra. Plochu letní scény v využíváme jako dočasnou deponii. Část materiálu se bude vracet a používat na různé stavební úpravy v rámci parku, proto ho zatím neodvážíme. Zjara ale bude prostor nachystán a vyčištěn.