Všechna nová nástupiště i s opraveným podchodem mají lidem začít sloužit letos v květnu.

Během následujících měsíců je ovšem v plánu další velký stavební zásah, který omezí silniční dopravu. Uzavře se totiž Pavlovický podjezd, poté také další komunikace.

Stavaři zase musejí bojovat s řadou problémů. Tím největším je vysoká hladina podzemní vody a také zloději.

Probíhající rekonstrukci olomoucké železniční stanice pozorují každý den tisíce cestujících.

„Člověk už si docela na ten ruch zvyknul. Určitě se neflákají, protože se tady pořád něco děje. Jediné, co mi vadí, že je stále zavřený podchod, protože když vám ujede tramvaj, nemáte koupenou zavčas jízdenku, tak máte co dělat, aby jste se stihli dostat oklikou druhého podchodu k vlaku," poznamenal Martin Lazecký z Ostravska, který cestuje do Olomouce pravidelně za rodinou.

Na to, až se otevře nový podchod z vestibulu k nástupištím, si bude muset stejně jako ostatní pasažéři ještě pár týdnů počkat.

Proměna železniční stanice Olomouc
významné stavby v roce 2014

• nové ostrovní nástupiště číslo 5
První, co mohli cestující v souvislosti s velkou přestavbou železniční stanice Olomouc pozorovat, bylo budování nového nástupiště číslo 5. To bylo hotové již vloni. Po skončení velké investice bude sloužit pasažérům, kteří cestující ve směru Olomouc – Krnov a zpět.

• tři nástupiště jsou zrekonstruovaná
Moderní vzhled už mají také nástupiště s čísly 2, 3 a 4. Druhé budou využívat cestující ve směru mezi Českou Třebovou a Přerovem. Budou zde moct pohodlně přestupovat z vlaků vyšší kategorie do nižší a opačně, aniž vy museli přecházet mezi nástupišti. Obdobně bude fungovat třetí nástupiště, které bude stejné služby nabízet pro vlaky ve směru Ostrava (Přerov) – Praha. Čtvrté nástupiště je určené pro směr Olomouc – Šternberk a zpět, k pátému budou přijíždět vlaky mezi Olomoucí a Krnovem.

• nové zabezpečovacího zařízení
Veškerý provoz bude zajištěný novým zabezpečovacím zařízením. I díky němu budou moct vlaky stanicí projíždět mnohem rychleji než dosud. Maximální traťové rychlost tak bude dosahovat až 160 km/h.

významné stavby v roce 2015

• dokončí se nástupiště 1 a 1A a také podchod vedoucí z vestibulu k jednotlivým perónům
Od loňského podzimu se pracuje na nové tváři prvního nástupiště a také bývalého pátého, které se změní v nástupiště 1A. I tyto dvě stanoviště nudou mít nová zastřešení, lavičky a také informační tabule. První nástupiště budou od května letošního roku využívat cestující mezi Olomoucí a Prostějovem či Blatcem, nástupiště 1A pak lidé, kteří jezdí ve směru na Nezamyslice a Senici na Hané. Vloni začala také rekonstrukce zchátralého podchodu, která bude u konce taktéž v květnu.

• rekonstrukce tzv. Pavlovického podjezdu
Významná přestavba má začít 1. dubna a bude trvat celkem dva a půl měsíce. Do zhruba poloviny června se uzavře výpadovka z centra na Šternberk a motoristé budou muset jezdit po obousměrné objížďce po průtahu přes Hodolany a Bělidla. Ihned po jejím skončení prací se uzavře takzvaná myší díra a stavaři tady budou pokračovat na přestavbě mostu přes řeku Bystřici, a to až do začátku září.

• rekonstrukce Černovírského nadjezdu
Přeměnou projde také takzvaný Černovírský nadjezd, který je využívaný zejména pěšími a cyklisty. Nebude tak možné se přes něj dostat mezi městskými částmi Chválkovice a Černovír. Náprava nevyhovujícího nadjezdu bude trvat od letošního září až do května příštího roku.

Komplikace: spodní voda a tekuté písky

Přestavbu zchátralého podchodu zkomplikovaly potíže, zvláště pak podzemní voda. Stavaři museli nechat zalít spáru s podzemní vodou betonem, což stálo tři miliony korun oproti plánu.

Podobné problémy se vyskytly také v oblasti větvení kolejí u Černovíra, kde se při budování sběrače museli pracovníci stavebních firem vyhnout tekutým pískům.

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc - únor 2015

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc - únor 2015. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Chybí poslední část podchodu

Harmonogram prací je napnutý. Stavaři se podle provozního náměstka ředitele olomoucké Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) vyrovnali již s jedním významným zpožděním. To přineslo odstranění kontaminované zeminy v prostoru nástupišť.

„Dohnali ho. Momentálně se však potýkáme s nedostatečně únosným podložím pod výpravní budovou," komentoval Jan Travěnec ze SŽDC.

Chybí tak poslední část podchodu, který propojí výpravní budovu s nástupišti 2 až 5.

Kromě podchodu je během května naplánované také otevření nového prvního a 1A nástupiště, na kterých se pracuje od loňského podzimu.

Nové uspořádání perónů umožní, že v jednu chvíli bude možné odbavit celkem 11 vlaků.

Vizualizace přestavby Železniční stanice Olomouc - Proměnou kromě kolejí projdou také nástupiště - Opravy se dočká starý podchod z výpravní budovy k perónům

Vizualizace přestavby Železniční stanice Olomouc - proměna starého podchodu z výpravní budovy k perónům. Autor: SŽDC

Zloději si už nakradli za milion

Práci a peníze navíc mají na svědomí i zloději.

„Nenechavci, kteří kradou kabelové trasy, ať už ty nově zřizované nebo stávající, již způsobili škodu za zhruba milion korun," vypočítal náměstek.

Pavlovický podjezd zavřou v dubnu

Na komplikace se v letošním roce budou muset připravit zvláště řidiči.

Od 1. dubna by se měli stavaři přesunout na Pavlovický podjezd a k přilehlé kabelové lávce.

Kvůli tomu bude nutné zcela zavřít průjezd ulicemi Pasteurova a U Podjezdu. Uzavírka by měla skončit kolem 20. května.

„Bezprostředně po té budou následovat práce na mostě přes řeku Bystřici. Kvůli nim budou uzavřené komunikace v ulicích Dr. Milady Horákové a U Ambulatoria. Toto omezení skončí v září," popsal Jan Travěnec, náměstek ředitele pro investice olomoucké Správy železniční dopravní cesty.

Rekonstrukce nadjezdu v Černovíře, který je hojně využívaný zejména cyklisty a pěšími, je podle něj v plánu od září 2015 do května 2016.

Předpokládaný konec celé akce je v srpnu roku 2016.

Rekonstrukce ž.st. Olomouc - FAKTA

Vizualizace proměny nástupiště olomouckého nádražítermín: 9/2013 – 8/2016

celkové náklady stavby: necelé 2 mld. korun

investor: Správa železniční dopravní cesty

zhotovitel: sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ.

oč jde: Opraví se kompletně koleje v délce asi 17 kilomtrů, vzniknou nová, moderní nástupiště a jedno zcela nové. Nové bude také trakční vedení, elektorinstalace, propustky a mosty. Vybudují se protihlukové zdi. Rozšíří se informační systém, vznikne také nový automatizovaný systém dispečerské řídicí techniky.

cíl: V hlavních staničních kolejích budou moct vlaky projíždět rychlostí 160 km/h, v osobním nádraží pak ve 140 km/h. V ostatních kolejích se bude moci jezdit 40 až 60 km/h.

délka stavby: 4,44 km

délka rekonstruovaných kolejí: 17 km

počet nových výhybek: 96 ks

počet rekonstruovaných nástupišť: 5 (+ 1 nové)

počet opravených mostních objektů: 8

délka protihlukových stěn: 442 m

celková délka zastřešení nástupišť: 1434 m

délka nové dešťové kanalizace: více jak 6 kilometrů

Železniční stanice Olomouc

• leží na východní straně města
• první vlak sem přijel v roce 1841 z Vídně
• má pět nástupišť s 9 nástupními hranami a 2 podchody
• patří k důležitým dopravním uzlům, a to jak pro osobní tak i pro nákladní dopravu, zastavují zde vnitrostátní i mezistátní vlaky nejvyšších kategorií
• vychází z ní regionální tratě: do Nezamyslic, Senice na Hané, do Šternberka a Krnova
• je rozdělena na osobní nádraží, vnitřní nádraží, pravé a levé přednádraží
• tvoří ji 60 dopravních kolejí (17 v osobním nádraží, 38 přednádraží, 5 na Bělidlech)
• její součástí je také depo či koleje pro technickou a hygienickou údržbu vozů
• je pátým místem z hlediska krajských měst, kde se bude rekonstruovat (Praha, Ostrava – Svinov, Pardubice a Ústí nad Labem)