Lidé se tam musejí připravit na několikadenní omezení.

Kácení, které potrvá necelý měsíc, začne na pravém břehu řeky od ulice Blahoslavova po ulici Šmeralova. Pokračovat pak bude na levém nábřeží opět ve směru od mostu v Komenského ulici. 

"Harmonogram počítá s tím, že denně bude pokáceno asi pět stromů. Práce potrvají přibližně osmnáct pracovních dní," přiblížil mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Na nábřeží v Blahoslavově ulici od Masarykovy třídy k vysokoškolským kolejím bude po celou dobu zakázano parkování.

"V ostatních ulicích bude parkování zakázáno pouze v době kácení a ihned po dokončení prací v těchto ulicích bude parkování opět povoleno. Řidiči by tedy měli sledovat doplňkové informace na zákazovém dopravním značení, kde budou pokyny aktuálně upřesňovány," uvedl mluvčí radnice.

Stavět se začne na jaře

Vedení města nepočítá s tím, že by se nějaká ulici musela úplně uzavřít, kromě momentů, kdy bude při kácení potřeba krátkodobé zastavení dopravy. 

"Vykáceno bude 55 stromů a 8 skupin keřů o rozloze. Pokácené dřeviny nahradí po dokončení protipovodňové ochrany nová výsadba. Ta zahrnuje 68 stromů a 315 m² keřové plochy. Na průběh kácení bude dohlížet biologický dozor, který zajistí, aby nedošlo k ohrožení volně žijících ptáků, netopýrů a hmyzu. Jako kompenzační opatření k ochraně hmyzu dojde na území města k vytvoření tzv. broukoviště," vysvětlil mluvčí Folta. 

Připravovaná II. B etapa protipovodňových opaření se týká úseku mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí.

Práce budou rozděleny do čtyř fází a potrvají 53 měsíců. Samotné stavební práce tam začnou nejdříve v březnu roku 2018.