Stavba významně zasáhne do života Olomouce, přeruší hlavní tepny mezi centrem a východem města.

Budování další části protipovodňové ochrany, které začne s ročním zpožděním, potrvá zhruba čtyři a půl roku.

„V současné době je etapa připravena. Poté, co ministerstvo zemědělství odsouhlasilo zadávací dokumentaci, Povodí Moravy požádalo o přidělení dotace, respektive o alokaci finančních prostředků. Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být dokončeno do podzimu 2017. Následně bude zahájena samotná stavba. Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny na podzim letošního roku," řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Kácení a provizorní lávka

Za půl roku by se už mělo začít s kácením stromů v ulici Nábřeží a v Blahoslavově ulici, s umístěním provizorní lávky nad mostem Komenského, přeložením plynovodů a dalšími pracemi.

První fáze stavby zabere čtyři měsíce.

Zadávací dokumentace byla přepracována, doba výstavby však zůstává stejná.

Práce by měly trvat 53 měsíců.

„V rámci II. B etapy budou rozděleny do čtyř fází," doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Během této doby rozšíří vodohospodáři koryto Moravy, zbourají a znovu postaví dva důležité mosty v Komenského ulici a na Masarykově třídě.

Již několikrát odloženo

Stavba, jež měla začít už loni na podzim, se odkládala několikrát.

Nejprve se jednalo o udělení podmínek stamilionové dotace a znovu vše zdržela chyba v plánech týkajících se ražby štoly a technického řešení opěrných stěn.

Další část protipovodňových opatření, která mají obyvatele Olomouce zabezpečit před možnými záplavami, by měla být hotová v roce 2021.

Po jejím dokončení bude před velkou vodou chráněno přibližně dvacet tisíc Olomoučanů a majetek za miliardy korun.

V budoucnu se počítá ještě s protipovodňovými stavbami na jižním okraji města, tedy čtvrtou etapou, samostatnou částí je ochrana Chomoutova.