Proměna řeky na jihu Olomouce byla součástí II. etapy protipovodňových opatření realizovaných v letech 2012 a 2013. Došlo při ní ke zvýšení kapacity koryta a mnohem lepší ochraně městských částí Nové Sady a Nový Svět, a to před více než dvousetletou vodou.

Navýšeny byly dosavadní hráze, vybudovány byly nové hráze a zdi, nad kojeneckým ústavem bylo sníženo nábřeží, aby se voda v případě potřeby mohla rozlít do volného území. Pod Velkomoravskou ulicí byla snížena původní berma a vzniklo zde paralelní koryto a 350 metrů dlouhý ostrov.

Přestože soutěžní projekt řešil primárně riziko povodní, podle odborníků má pozitivní dopad i na život kolem řeky v období sucha. Vznik nového koryta vodního toku, snížení břehů a přiblížení k hladině spodní vody vytváří lepší podmínky pro trvalou vegetaci s příznivými účinky na okolí.

„Částečně zmírňuje i přehřívání města, takzvaný efekt tepelného ostrova, kterým je Olomouc jako rozsáhlé intenzivně zastavěné sídlo uprostřed zemědělské oblasti Hané zasaženo. Došlo i k nové výsadbě stromů, které se svým stínem a výparem vody také podílí na zlepšování mikroklima v oblasti,“ zdůraznila Ludmila Žaláková z Odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce.

Vítěze a držitele historicky prvního ocenění Adapterra Awards zveřejní Nadace Partnerství 4. listopadu na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu. Více informací na www.adapterraawards.cz