Pozemek, který zastupitelé odprodají olomouckému muzeu, má rozlohu 404 metrů čtverečních.

„Napřed mělo jít pouze o pronájem s následným odprodejem. To se ale změnilo v přímý prodej, protože muzeum by nemohlo žádat o evropské či jiné dotace, pokud by pozemek nevlastnilo,“ vysvětlila procedurální záležitosti Michaela Kličková z majetkoprávního odboru magistrátu.

Muzeum zde chce v chystané přístavbě vytvořit Středoevropské fórum současného umění. Podporu projektu vyjádřil i ministr kultury Václav Jehlička. Spolu se sbírkami by v nové přístavbě na ploše 1800 metrů čtverečních sídlilo i studijní středisko a sochařská expozice.

„Forum by mohlo podchycovat různorodé projevy výtvarné kultury středoevropského regionu a budovat jeho stálé expozice. Zahrnovalo by také nový centrální depozitář uměleckých děl a mezinárodní badatelské centrum,“ naznačil již dříve ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal.