Slavnostní slib složí spolu s dalšími čtrnácti novými soudci, do funkce nastoupí prvního října.

Olomoucký odborník na správní právo se stane soudcem Nejvyššího správního soudu na podnět předsedy Josefa Baxy.

Jeho nabídku Dienstbier přijal jako příležitost věnovat se podnětné a prestižní práci, na níž se v minulosti podílel v roli asistenta soudce i v rámci svého dosavadního pedagogického a vědeckého působení na olomoucké fakultě.

„Je to pro mne velké uznání," uvedl Dienstbier ke svému jmenování.

„Činnost Nejvyššího správního soudu je mi velice dobře známa, s jeho rozsudky se běžně pracuje ve vědecké práci i při výuce," doplnil Dienstbier, který se jako uznávaný expert zaměřuje na obecně správní a stavební právo a právo životního prostředí.

Ve výuce na olomoucké fakultě bude Dienstbier v omezeném rozsahu pokračovat i v budoucnu.

Se studenty hodlá zůstat v kontaktu i jako případný zprostředkovatel stáží na Nejvyšším správním soudu, které by zvýšily jejich šance v konkurenci s posluchači brněnských práv.

Nejvyšší správní soud v rámci své činnosti dohlíží na zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů. Rozhoduje o opravných prostředcích – kasačních stížnostech nebo i o rozpuštění, pozastavení či znovuobnovení politických stran.