„Trestní oznámení směřující na jednání některých zastupitelů v souvislosti s uzavřenou směnnou smlouvou, jež se týkala mimo jiné Edelmannova paláce, bylo po provedeném prověřování odloženo,“ potvrdil státní zástupce Robert Henzel.

Podle státního zástupce policie nezjistila nic, co by prokazovalo, že spáchali trestný čin.

„Z prověřování nevyplynuly skutečnosti, že by jednáním osob, které se podílely na uzavření směnné smlouvy, došlo k naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, což vedlo k vydání příslušného rozhodnutí,“ vysvětlil státní zástupce.

Trestní oznámení podal jeden z patriotů, který má podezření, že zastupitelé spáchali několik trestných činů, když schválili směnu renesančního paláce ze 16. století za pozemek v proluce v Denisově ulici, aby tam mohlo vyrůst kulturní Středoevropské fo­rum.

„Mohu sdělit pouze to, že byly zahájeny úkony trestního řízení a až do ukončení vyšetřování nebudeme poskytovat žádné dílčí informace,“ reagovala policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Nesdělila ani, zda již policie vyslechla vedení města.

Trestní oznámení podal Vladimír Chlup mladší. Je přesvědčen, že zastupitelé mohli zneužít pravomoc veřejného činitele a porušit povinnost při správě cizího majetku, když zvedli ruku pro prodej paláce olomouckému podnikateli Miroslavu Barnetovi.

Tomu patří část proluky v Denisově ulici. Pokud muzeum získá dotaci na projekt, palác bude jeho.

„Zdá se, že se naplnily naše obavy, že předání případu z šetření olomoucké policie do šetření Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality je spojeno se snahou případ zamést pod koberec. Šetření bylo odloženo. Dozorující orgán nebyl schopen sdělit, že podezření z porušení zákona je bezdůvodné a že jmenovaná část zastupitelů vykonávala svoji práci způsobem, který neodporoval zákonu. Policisté jen rok vyslýchali a pak vše odložili. Část zastupitelů tak nedostala ani příležitost obhájit své jednání před soudem,“ komentoval Chlup odložení případu na internetových stránkách www.olomouckanoc.cz.