Návrh na podání odvolání proti územnímu rozhodnutí na výškovou stavbu Šantovka Tower projednávali na svém zasedání 25. června olomoučtí radní, nakonec jej ale neschválili.

Podnět k přezkumu zákonnosti vydaného územního rozhodnutí proto nyní na Krajský úřad Olomouckého kraje podali zastupitelé z hnutí ProOlomouc a Piráti a Starostové.

„Stavební úřad neposoudil korektně soulad stavby s územním plánem, proto je nutné územní rozhodnutí přezkoumat. Ochrana památek je veřejným zájmem. Ač nejsme účastníky řízení, podnět jsme podali,“ vysvětlil David Helcel z hnutí ProOlomouc.

Podnět podle něj upozorňuje na to, že Šantovka Tower neodpovídá platnému územnímu plánu, regulačnímu plánu městské památkové rezervace a územní studii lokality Šantovka. Obsah dokumentu je totožný s návrhem odvolání, který zpracovali odborníci z magistrátu, ale rada je koncem června neschválila.

Vážné pochybení?

„Stavební úřad podle expertů z magistrátu vážně pochybil při hodnocení souladu stavby s územně plánovací dokumentací. Návrh na přezkum je právně slabší možnost než odvolání účastníka řízení. Je smutné a závažné, že za nečinnou radu musí suplovat opozice,“ míní David Helcel.

Krajský úřad Olomouckého kraje už podle mluvčího Vladimíra Lichnovského společný podnět opozičních zastupitelů obdržel.

„Lhůta pro vyřízení je v tomto případě 30 dnů, což je do 8. srpna. V současné době nelze výsledek přezkumu předjímat,“ poznamenal Vladimír Lichnovský.

Výšková stavba Šantovka Tower je v Olomouci už řadu let velmi diskutovaným tématem. Stavba, která má být vysoká 78 metrů, má své obdivovatele i odpůrce. Podle některých památkářů a dalších odborníků by narušila historické panorama města. To ale developer odmítá. Budovu už „přesunul“ na jiné místo, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti od okolních domů. Upozorňuje vedení města rovněž na to, že se v roce 2010 smluvně zavázalo ke vzájemné spolupráci při rozvoji lokality Šantovka.