Původní návrh rektora univerzity Jaroslava Millera zahrnoval převod budov, přístrojů a dalšího vybavení za více než miliardu korun z fakulty na nově vznikající Český institut výzkumu a pokročilých technologií s anglickou zkratkou CATRIN.

To se děkanovi PřF Martinu Kubalovi ani jeho kolegům z fakulty nelíbí a požadují změnu. Podle nich hrozí, že přijdou o přístup k jednotlivým přístrojům potřebným k vědeckému výzkumu a pokusům. Miller opakovaně ujišťuje, že obavy jsou zbytečné.

Pohyb příznivým směrem

Podle předsedy Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu PřF UP Miloše Fňukala se 9. září situace pohnula příznivým směrem. To, čeho se zástupci fakulty obávali, už bezprostředně nehrozí.

„Na druhou stranu nemáme žádné garance, že k převodu majetku fakulty bez jejího souhlasu nedojde později, protože rektorát zjevně tuto zásadu nectí,“ vysvětlil důvod, proč stávková pohotovost potrvá minimálně do konce tohoto roku.

Termín má odpovídat hlavní fázi jednání mezi fakultou a CATRIN o podmínkách užívání budov a přístrojů.

„Pro jistotu tedy stávkovou pohotovost nebudeme ukončovat předčasně, pro případ, že by opět rektorát přišel s nějakou kulišárnou,“ uvedl Fňukal.

Moderní institut pro pokročilé technologie a výzkum má vzniknout 1. října. Podle senátorů ale proces zřizování vysokoškolského ústavu momentálně nelze dokončit bez vzájemné dohody rektorátu s vedením PřF.

Do přijetí příslušných norem mají mít všechny zúčastněné strany přístup do pracovních prostor a k výzkumné infrastruktuře jako před organizační změnou. Senát už v novém složení opět zasedne 23. září.

Návrh na zřízení CATRIN představil rektor Miller na podzim roku 2018. Hodlá tak zvýšit vědeckou kapacitu školy i její prestiž. Dlouhodobé spory související právě s CATRIN ale nedávno vyústily v podání správní žaloby.

Podle děkana Kubaly Akademický senát zřídil ústav proti vůli fakultního senátu a zasáhl tak do cizích kompetencí. Zda došlo k protizákonnému jednání, určí justice.