Objekt bývalé přírodovědecké fakulty v Tomkově ulici získalo město v roce 2009 od Univerzity Palackého, která tehdy fakultu přestěhovala do nového areálu na Envelopě. O dva roky později byla budova nabídnuta k prodeji za 29 milionů korun. Kupec se ale nenašel a nemovitost je od té doby nevyužitá.

Obyvatelé Hejčína by podle předsedkyně tamní komise městské části Zuzany Koutné uvítali, pokud by se pro celou lokalitu našlo nové využití a vznikl by tam například park.

„Je škoda, že budova bývalé přírodovědecké fakulty už neslouží původnímu účelu a chátrá. Místní občané by byli rádi pokud by se tam zachovala ´zelená´ plocha, kterou by využívali k rekreaci. Takových míst je v naší městské čtvrti málo. Lidé nechtějí, aby se tam stavělo nové nákupní centrum nebo další bytové domy,“ popsala předsedkyně komise městské části Hejčín.

Pro lokalitu Tomkova si město Olomouc už v roce 2011 zadalo studii, která na dotčených pozemcích navrhuje veřejná prostranství, větší plochu parkového náměstí podél ulice Tomkova a také plochy určené k zástavbě.

„Studií navržená koncepce byla převzata do platného územního plánu, který v lokalitě vymezil plochy veřejných prostranství a plochy určené pro veřejné vybavení,“ informovala mluvčí města Radka Štědrá.

Poměrně rozsáhlá veřejná prostranství je možné změnit na parkovou zeleň, na části pozemků určených pro veřejné vybavení již vyrůstá Waldorfská škola. Pozemek s objektem bývalé přírodovědecké fakulty je podle územního plánu určený k zástavbě.

„Město rozhodlo o demolici budovy, která se v současné době připravuje. Konkrétní záměr na výstavbu nového objektu zatím neexistuje,“ dodala Radka Štědrá. V rámci takzvané dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným městským nemovitým majetkem pro roky 2019 až 2022 jsou pozemky zařazeny do kategorie A, což znamená, že jsou určené k ponechání ve vlastnictví města.