Na to, že město připravuje územní plán a že do procesu mohou promluvit i Olomoučané, má upozornit rozsáhlá informační kampaň. Radnice spustila speciální internetové stránky. Již proběhla první on-line diskuse. Lidé dostali informační letáky o chystaném strategickém dokumentu, v listopadu se pak vedení města setká u diskusního panelu s odbornou i laickou veřejností.

„Vedle neformálních debat se ale mohou občané zapojit také s oficiálními připomínkami, které mohou adresovat písemně odboru koncepce a rozvoje,“ upozornil vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.

Pro snadnější komunikaci s úřadem jsou k dispozici předtištěné formuláře, kam stačí jen připsat obsah připomínky, vyplnit kontaktní údaje a podpis. Formulář najdou zájemci na internetových stránkách www.olomouc.eu/…ni-planovani, v informačním centru v podloubí radnice nebo na odboru koncepce a rozvoje v budově magistrátu v Hynaisově ulici.