Například nejmenším dětem z Norberčan jede autobus z Města Libavá v poledne.

Pokud by prvňáci denně museli do Moravského Berouna, na návrat domů by si pěkně počkali.

Něco takového však nehrozí.

I přes změnu poměrů na Libavé a přesun základky z resortu obrany na civil, bude škola ve Městě Libavá fungovat i nadále. Od 1. září pod taktovkou nově vzniklé obce.

„Z ministerstva školství nám v úterý potvrdili, že všechny podklady jsou v pořádku a školu nám v nejbližších dnech zapíší. Ještě musíme vyřídit změnu v obchodním rejstříku, na zastupitelstvu schválit dodatek ke zřizovací listině a požádat živnostenský úřad, aby nám doplnil činnost," vyjmenovávala Štěpánka Tichá, starostka Města Libavá, co všechno musí v posledních týdnech zvládnout kvůli převodu základní a mateřské školy na nově vzniklou obec.

Musí také vypořádat dotace, udělat účetní závěrku, daňové přiznání, rozbor hospodaření a s nezbytnou změnou IČO dojednat i novou pojistnou smlouvu a podepsat smlouvy s dodavateli surovin do školní jídelny.

„Je kolem toho opravdu hodně vyřizování, ale udržení školy ve Městě Libavá je pro nás prioritou číslo jedna," dodala.

Zůstává ředitelka i učitelé

Vedení obce ujistilo, že 1.září škola otevře a děti změnu zřizovatele nijak nepoznají.

„Tabule, židličky a pomůcky, to všechno najdou na svém místě – v příštím týdnu budeme na základě darovací smlouvy přebírat nemovitý majetek od Olomouckého kraje. Škola 1.září určitě otevře a na děti se už těšíme!" usmála se Tichá.

Obec vypsala výběrové řízení na ředitele školy. V jejím čele zůstane Marie Šímová.

„Všechny podmínky výběrového řízení splnila a na základě dosavadních zkušeností nebyl jediný důvod něco měnit," uvedla.

V pedagogickém sboru zůstanou všichni kantoři, na které byly děti zvyklé, nezmění se ani tváře ve výdejně obědů.

Osmdesát dětí

Podle ředitelky Šímové by v září mělo nastoupit nejméně 12 prvňáčků.

„Možná jich bude o jednoho dva více, protože se v těchto dnech nějací lidé přistěhovali. Přesně to budeme vědět v příštím týdnu," sdělila ředitelka.

Do první až deváté třídy by tak v nadcházejícím školním roce mělo chodit něco přes 80 školáků.

Libavská devítiletka má výjimku, protože ne ve všech třídách je vyhláškou stanovený počet dětí.

Obec proto bude platit nejen provoz, ale zhruba z jedné čtvrtiny se bude podílet na mzdových nákladech.

Ty by se měly od 1. září zvednout, vzhledem ke schválenému navýšení platů pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.

Aby škola ve Městě Libavá fungovala, potřebují i obyvatelé sousedních vesnic.

Například z Norberčan bude na Libavou dojíždět šest dětí.

„Jsme rádi, že škola na Libavé pokračuje. Je to příznivější i z pohledu dojíždění. Nejmenší děti, prvňáčci, se tak dostanou autobusem třikrát týdně v poledne domů, zatímco z Berouna jim to do Norberčan tak šikovně nejede," reagovala starostka Norberčan Marie Vališová.

Tři nové obce 

Na Libavé v lednu vznikly tři obce: Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou.

Vojenský prostor Libavá zeštíhlil zhruba o třetinu.

Zmenšení a vyčlenění obydlených částí souviselo se změnami v resortu obrany. Ten se rozhodl přizpůsobit počet a velikost vojenských újezdů reálným potřebám armády a současně vrátit odpovědnost za správu veřejných věcí lidem v tamních sídlech.

Změny nejsou pro armádu nijak levné. Takzvaná optimalizace Libavé celkově přesáhne 100 milionů korun.