Lidé dojíždějící za prací do Olomouce nebo naopak turisté mířící do hor budou moci využívat přímou linku z Nezamyslic na Prostějovsku přes Olomouc až do Koutů nad Desnou na Šumpersku.

Zatím lidé cestující z Hané musí čekat na přípoj do hor v Šumperku.

Na novinku, kterou umožnilo dokončení elektrifikace trati ze Šumperku do Koutů nad Desnou, se těší především ti, kteří vlakový spoj využívají každý den.

„Podle reakcí se cestující těší na přímé spojení. Využijí jej především při dojíždění do zaměstnání a škol. Například do Mohelnice, Zábřehu i Olomouce," uvedl ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Jaroslav Tomík.

Názory a připomínky ke změnám jízdního řádu posílali lidé do konce července.

Vyrazí i moderní RegioPantery

Přímá linka z jihu na sever Olomouckého kraje udělala radost i Kateřině Plhalové z Olomouce, která na Jesenicko jezdí pravidelně za aktivním odpočinkem.

V létě na kolo a v zimě skoro každý týden na sjezdové lyže či běžky.

Vlakem Kateřina Plhalová, stejně jako mnoho jiných lidí, zatím nejezdí, protože v Šumperku se musí čekat na přestup do Koutů. „Když teď vypraví přímý spoj, rozhodně ho zkusíme," ujišťuje milovnice pěší i cykloturistiky.

Toho, že přestupy mnoho lidí odrazují od cestování vlakem, si je vědoma i organizace KIDSOK.

„Cestující budou mít jistý spoj, protože odpadne přestup, který při zpožděních výrazně prodlužuje dobu cestování. Některé spoje zajistí bezbariérové jednotky RegioPanter," přislíbil Jaroslav Tomík.

Autobus z uničovského Miele

Právě návaznost spojů byla jednou z věcí, k nimž měli cestující nejvíce připomínek. Objevilo se přibližně dvě stě návrhů, aby jednotlivé soupravy jezdily efektivněji.

„Připomínky cestujících se často týkají návazností mezi spoji. Především u dálkové a regionální dopravy, případně návaznosti vlaku na autobus. Chtějí také přidat spoje nebo rozšířit období, kdy jezdí. Máme také žádosti o zastavování projíždějících vlaků," zmínil Jaroslav Tomík.

O tom, které další připomínky do jízdního řádu dopravci a Správa železniční dopravní cesty zahrnou, se rozhodne na společném jednání v polovině srpna.

Jisté je, že kromě přímého spoje z Nezamyslic do Koutů nad Desnou přibudou ještě linky, které zkrátí čekání na nástupištích a zastávkách.

„Navrhujeme například autobus, který by usnadnil přepravu zaměstnancům uničovského závodu Miele. Aby ti, kdo jezdí z noční směny, nemuseli zbytečně čekat," dodal Jaroslav Tomík s tím, že cena jízdenek v tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zůstane stejná.