První český starosta Olomouce pocházel ze středních Čech.

Po maturitě roku 1891 na berounském gymnáziu absolvoval právnickou fakultu na české univerzitě v Praze.

Po promoci na doktora obojího práva nastoupil službu v justici u okresního soudu v Novém Městě na Moravě, odtud přešel k soudu do Přerova a v roce 1910 byl v hodnosti soudního rady přeložen do Olomouce.

Díky svým organizačním schopnostem a ostatním kladným vlastnostem uznávané osobnosti si jej olomoucká sociální demokracie vybrala na svou kandidátku do prvních komunálních voleb.

Vítězství ve volbách

Volby roku 1919 skončily jasným vítězstvím sociální demokracie, kdy pro československou sociální demokracii hlasovalo 43,2% českých voličů a německé dalo svůj hlas 49,2% Němců.

Na první schůzi nově ustaveného městského zastupitelstva 3. července 1919 byl doktor Karel Mareš zvolen prvním českým starostou města a o několik měsíců později, 6. září 1919, přebírá od dočasné Správní komise vedení města. Před ním stojí nesmírně obtížné úkoly, a to zvládnout důsledky 1. světové války v rozvráceném zásobovacím systému nebo se vypořádat se zanedbanou péčí o městský majetek.

První český starosta v Olomouci JUDr. Karel Mareš

V čele města stojí až do místních voleb v roce 1923, kdy sice opět zvítězila sociální demokracie, avšak starostou se stal národní socialista JUDr. Richard Fischer.

Ačkoli se může zdát čtyřleté období 1919 – 1923 v bohatých dějinách Olomouce jen pomyslnou „kapkou v moři", byly to klíčové roky, kdy se formovala česká samospráva v našem městě.

Základy, na kterých můžeme stavět

Měli bychom být vděční tehdejším osobnostem veřejného života za to, jak se dokázaly vypořádat s nelehkým úkolem a vybudovat z Olomouce prosperující české město. Na jejich základech pak mohly a dodnes mohou stavět i další generace starostů a primátorů.

I to byl jeden z motivů, proč se stávající vedení města rozhodlo zřídit „Cenu primátora města Olomouce", která vedle portrétu prvního polistopadového primátora doktora Milana Hořínka nese rovněž podobiznu právě doktora Mareše.

Není náhodou, že cena bude vždy předávána k výročí 6. září, kdy se roku 1919 první český starosta ujal řízení města. Letos bude cena předána poprvé, a to na olomouckém Horním náměstí 11. září u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Autoři: Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (primátor města Olomouce) a Mgr. Filip Žáček (člen městské rady)