Konkrétně na výlohu olomouckého Bankrotu se vedení samosprávy města muselo přímo z oken radnice dívat měsíce. Nenadělalo nic. „Jediný fungující systém regulace je vlastnictví. Ale kvůli tomu město nemůže vlastnit všechny objekty v historickém jádru,“ uvedl primátor Martin Novotný (ODS).

Rozhovor


* Nemáte vůbec žádnou možnost toto regulovat?

V majetku města jsme ponechali ty nejvýznamnější objekty s největší historickou hodnotou. Uostatních objektů v centru přímou možnost regulace nemáme. Maximálně můžeme formou ochrany památkové péče posuzovat, zda někdo neporušuje tyto normy. Ale nabídka zboží a obsah výlohy, to je úplně mimo naši kontrolu. Takže když zbankrotuje Bankrot, já z toho mám určitě radost, ale až tak daleko jít nemůžeme. I kdybychom však mohli, zase bychom se pletli do hospodářské soutěže. Je to případ od případu – docela těžká věc.

* Vidíte nějaké řešení?

Závisí od toho, jak se bude vyvíjet úroveň kupní síly obyvatelstva. Tam, kde je větší, jsou v centrech měst spíše specializované prodejny s luxusnějším zbožím. Nejhorší je tato mezifáze, kdy lidé jezdí za zbožím do obchodních center na periferie a tady zůstávají herny a podobně. Věřím, že luxusnější obchody se sem vrátí. Snad se blýská na lepší časy…

* Zmínil jste herny. Ty se však daří dostat z náměstí..

Tam nástroj existuje. Zatím existuje. Zákony, které regulují výherní hrací přístroje, umožňují městům stanovit si podmínky. Zákon, který toto řeší, se momentálně diskutuje a uvidíme, jaké budeme mít do budoucna legislativní možnosti.

* Nezkoušeli jste najít v případě „lidových“ prodejen nějakou nepřímou cestu, jak majitele objektů odradit od toho, aby prostory takto pronajímali? Nebo je naopak „za odměnu“ nějak podpořit, třeba v soutěži o dotace?

Větší roli ve finanční podpoře podnikání hraje kraj, města moc možností nemají. Ale jeden instrument máme: program na obnovu městské památkové rezervace. Je to zdroj peněz pro majitele těchto objektů. Peníze na rekonstrukce tudíž nemusejí získat jen z pronájmů. Každoročně je přitom ve hře několik milionů korun a my bychom při rozhodování mohli jeho postoje k využití nebytových prostor zohlednit. Každopádně rozhodnutí, jestli tam chtějí hernu nebo Bankrot, je jen a pouze na nich.