Silnice leží v ochranném pásmu památkové rezervace a pokrývaly ji žulové kostky. Dlažba se vrátila jen na polovinu komunikace, zbytek zalil asfalt.

Oprava silnice ve směru na místní část Hynkov si vyžádala 43 milionů korun. Kromě Olomouckého kraje se na ní finančně podílela nejen obec, ale také nedaleké zemědělské družstvo.

„Takhle nějak si představuji spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Opravená silnice, kterou teď v Příkazech mají, může být inspirací pro další vesnice v regionu,“ uvedl ve středu, během slavnostního otevření cesty náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček.

Komunikaci chybělo kvalitní podloží, takže se na mnoha místech celá prohýbala.

„Neprospíval jí ani průjezd zemědělské techniky. To byl také jeden z důvodů, proč družstevníci na rekonstrukci silnice darovali dvanáct milionů korun,“ popisoval místostarosta obce Příkazy Josef Škrabal.

Žulové kostky se nakonec vrátily jen asi na polovinu silnice, která má teď nové podloží. Zbývající část komunikace pokryl asfalt. Obec zároveň nechala vybudovat dešťovou kanalizaci, chodníky a parkovací zálivy.