A jak vypadala "Svajba na Hané"?

Svajba trvala ê nekolêk dni. Nevěstô na ni doprovázelê drôžêčkê, ženicha mládenci. Bévalê obliknôti sténě, jak nevěsta nebo ženich, abê zmátlê zly sêlê, kery bê chtělê novomanželum škodit.

Hanácká nevěsta a drôžêčkê mají na hlavě krásny pantlékê, kery na vrchô zdobi věneček. Drôžêčkê majó barevné a nevěsta zeléné s biléma kvitečkama, to bel znak nevinnosti. Nevěsta má eště okolo pasô a přes rôkê krásnó vêšévanó plachtô – óvodnicô. Ta se nôsêla akorát o svajbě a pak až po šestineděli, dêž nesla svy diťátko do kostela k óvôdo. Ženich s mládencama maji na sobě ženskó zástěrô a šátek, na znak teho, že žena a môž patřijó k sobě.

Nékrásňéšim zvêkem je pak lóčeni nevěstê se svéma kamarádkama a pak ke koncô svajbê čepeni nevěstê, kerym jô mezê sebe přêjimalê vdany robê. (Zdroj: Folklórní soubor Hanačka)