To je bez pomoci špičkové techniky téměř neřešitelné.

Spolek Promeritum se proto rozhodl vyhlásit sbírku na přenosný přístroj Oxylog 3000 plus pro ARO VN Olomouc, který pomůže při přesunu pacienta na odborné pracoviště a vyšetření.

Sbírka vyvrcholí 14. září koncertem skupiny Argema v RCO.

Spolek vznikl z podnětu práce ARO FN Olomouc a VN Olomouc při zvládání takzvané ptačí chřipky v roce 2009.

V minulosti pomohl již mnohokrát. „Občanské sdružení Promeritum vzniklo na základě potřeby zdůraznit důležitost kvalitní péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních. Jednak ze strany lékařů a sester, ale i vybavením těchto zařízení kvalitními přístroji,“ říká předseda spolku Promeritum Pavel Jelínek.

MUSÍME ZVÝŠIT ÚROVEŇ

Globalizace naší civilizace podle něj přináší i negativa ve vývoji nemocí, jejich agresivity a záludnosti.

„Jedinou obranou je zvyšování odborné úrovně zdravotnických pracovišť a využívání nejnovějších poznatků lékařské vědy v praxi. Ne vždy však možnosti zdravotnických zařízení odpovídají erudovanosti jejich zaměstnanců a proto je někdy potřebná pomoc z jiných zdrojů. To je místo, kde by naše sdružení rádo přispělo a umožnilo schopným lidem odvádět špičkovou práci se špičkovými přístroji,“ dodal Pavel Jelínek.

Benefiční koncert na podporu sbírky na přístroj Oxylog 3000 plus pro VN Olomouc se uskuteční 14. září v půl osmé večer v RCO v sále Pegasus. Vstupenky si můžete zakoupit již nyní, a to v informačním centru v podloubí radnice v Olomouci.