Akci pořádají obecně prospěšné společnosti Civipolis a SMARV.

„Cílem debaty je poskytnout prostor pro různé postoje a názory. Účast přislíbili zástupci města, investora projektu Šantovka a sdružení Za krásnou Olomouc," sdělila Dana Hellová za pořadatele

 Názory veřejnosti jsou vítány a dotazy lze pokládat také skrze diskusní fórum na stránkách www.sblizenipolitikou.cz.

Na vybrané příspěvky odpoví účastníci debaty.