Dosud však není znám přesný termín zahájení stavby ani dopravní omezení či objížďky. Jasno bude zřejmě až po víkendu.

Radnice slibuje za necelých devadesát milionů korun kompletní přestavbu komunikací, pod nimi uložených sítí a také se počítá s dalšími prvky, které pomohou k lepšímu životu v tomto místě.

„Rekonstrukce se bude týkat hlavní komunikace o délce jednoho kilometru a také cest v přilehlých ulicích. Součástí stavby budou nové zastávky pro MHD, vytvoření parkovacích stání a veřejného osvětlení. Kromě toho se obnova týká kanalizace, plynovodu, vodovodu, telefonních kabelů a poté na cestě přibude nový povrch,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Proč začnou na podzim?

„Opravy nám slibují už několik let. Nechápu, proč to chtějí dělat teď na zimu. Je to jak v Kocourkově. Udělali tady zastávku a naproti zůstala stará, která má na rozdíl od té nové aspoň zastřešení. Teď musíme stát pod otevřeným nebem, a když prší, tak mokneme. Vysvětlete mi, proč teda dělali novou, když je k ničemu. A tak je to skoro se vším,“ rozčilovala se seniorka Vlasta, která čekala na autobus v Přichystalově ulici.

Proč město zahajuje stavbu na podzim?

„Čekali jsme na peníze, to je jednoduchá odpověď. Bez těch se stavět nedá. Nicméně v první fázi nepůjde o nějaké razantní zásahy. Hlavní část rekonstrukce by měla začít na začátku jara. Vše se bude odvíjet od počasí. I termín dokončení, protože pokud bude zima krutá, může se stavba protáhnout. Nyní předpokládáme, že vše bude hotové do poloviny léta,“ přiblížil Milan Novotný z odboru investic olomouckého magistrátu.

Otazníky kolem dopravy

Ačkoli by práce měly začít nejpozději do dvou týdnů, dosud není vyřešená otázka, jak zde bude vypadat doprava.

„Budeme jednat se zhotovitelem, abychom umožnili co nejlepší dopravní zajištění v této lokalitě. Rádi bychom, aby se opravy rozložily na etapy a mohla být vždy zabezpečena alespoň nějaká průjezdnost,“ poznamenal náměstek primátora Svatopluk Ščudlík.

Ani po dvou schůzkách s investorem nezazněl konkrétní výsledek.

„Řešili jsme průjezd pro osobní i veřejnou dopravu. V pondělí bude připravený plán objížděk a umístění a obsluha zastávek v této lokalitě,“ uvedl Novotný.

Část peněz bude z EU

Část peněz na opravu ulice půjde z evropských fondů.

„Tato investice spadá do projektu Regenerace sídlišť, v rámci kterého jsme získali dvě stě deset milionů korun. Díl peněz půjde právě na rekonstrukci této lokality,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Vzhledem k tomu, že se bude pracovat také na takzvaných neuznatelných nákladech, jako je například oprava kanalizace, nelze získat větší podíl evropských dotací. Ty sice pokryjí osmdesát pět procent nákladů, ale pouze těch uznatelných, což představuje ve skutečnosti objem třiceti osmi milionů korun. Zbytek doplatí město.