Na Plinkoutských hodech pak nechybělo ani bohaté občerstvení, včetně vynikajících domácích koláčků.

Po Hodové mši svaté ke cti patrona sv. Jana Nepomuckého ve zdejší kapli se desítky současných i dřívějších rodáků a dalších místních vydaly odkrýt pamětní desku na kameni u Lípy Svobody. „Tu jsme vysadili před rokem," poznamenal šéf místního sboru dobrovolných hasičů Zdeněk Černý. Po vysvěcení a zpěvu písní v podání kvarteta členek Spolku žen Plinkout se průvod přesunul nad areál, v němž se v současnosti opravuje kulturní dům. Zde byl po třetí v historii odhalen pomník válečným obětem obou světových válek. Poprvé tomu bylo v roce 1926.

„Na podstavci byl letopočet 1914 – 1918, pod ním byla vytesána jména patnácti padlých plinkoutských občanů," uvedl Josef Červený, který se zabývá historií obce. Přidal, že vedle původního sousoší se nacházel německy psaný nápis, který v překladu znamenal: „Svým synům, již padli plníce věně sovu povinnost, z vděčnosti věnuje obec Plinkout. Po druhé světové válce v roce 1947 byl piedestal odhalený znovu, ovšem pouze s připomínkou let druhé světové války.

„Spodní část pomníku se jmény padlých občanů byla nahrazená mramorovou deskou s výrokem prvního československého prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka, sochu vojáka s dítětem odstranili, " vyprávěl dále Josef Červený.

Nápis: Pravda vítězí zůstal i na nově zrekonstruovaném pomníku, který byl slavnostně odhalen v sobotu. „Nyní na něm chybí letopočty, přibyla však deska, která připomíná padlé v první i druhé světové válce," doplnil Josef Červený.

U právě opravovaného kulturního domu pokračovaly hody společenským programem. Děti potěšilo vystoupení Pavla Nováka mladšího, starší pak vzpomínkový pořad na jeho otce a jeho nejslavnější hity. Od 17 hodin následovala hudební produkce uničovské kapely Trigon.