Silniční estakáda přes řeku Bečvu, která patří k nejnáročnějším stavbám na úseku D1, je dlouhá bezmála jeden kilometr.

„Teď jsme ve fázi, kdy osazujeme nosníky nad řekou Bečvou. Práce probíhají už pátý den a dnes jsme svědky toho, jak se pokládá poslední nosník z této skupiny, který je nejtěžší a váží zhruba sto tun. Pokládá se s pomocí speciálního jeřábu Liebherr 1750, který unese 750 tun,“ vylíčil Petr Černík, ředitel stavby ze zhotovitelské firmy Strabag.

Příprava budoucího staveniště dokončení západního obchvatu Olomouce, 17. února 2024.
Konec kolon u Globusu. Dokončení obchvatu Olomouce začnou stavět ještě v únoru

Specializovaná firma si nechala jeřáb dovézt a stroj operuje v rámci celé Evropy. „Celá estakáda má jednadvacet polí, v každém poli jsou čtyři nosníky, a ty se skládají z několika dílců - někdy ze dvou, jindy ze tří - podle délky. Toto pole je nejdelší, protože se zde nachází řeka Bečva a záplavové území,“ vysvětlil Černík.

Trasa D1 Říkovice - PřerovTrasa D1 Říkovice - PřerovZdroj: ŘSD

Na přesném osazení nejtěžšího nosníku se stavebníci domlouvali s pomocí vysílaček. „Jeřábník toho moc nevidí, takže vychází z toho, co mu řeknou jeho pomocníci, kteří jsou na konstrukci nebo pod ní,“ přiblížil. Podle Jiřího Schulmeistera, předsedy představenstva a ředitele firmy DT Mostárna, která náročnou operaci zajišťovala, vše proběhlo hladce.

„Specifická byla nejen váha dílce, který váží sto tun, ale také to, že jsme jej vkládali mezi dva další dílce. Když přikládáme z boku, dá se s tím vždycky hýbat, tady jsme se ale museli trefit mezi dva dílce - a to je vždycky napínavé,“ zmínil.

Ilustrační foto
D35 bude letos rozestavěná až do Svitav. Čtyři úseky vysoutěží během pár týdnů

Stavebníkům přeje počasí, a i když se pohybují s technikou u břehů Bečvy, k větším problémům nedochází.

„Bečva se naštěstí nevylila. Štěrkové podloží jsme zpevnili štětovnicemi typu larsen, které jsou zaberaněné beranidlem do dostatečné hloubky. Stabilizují břeh a umožňují nám stavbu těchto konstrukcí. Po odjezdu technologií se ale břehy zase upraví - v rámci projektu se zpevní kamennou dlažbou. I pilíře, které jsou v záplavovém území, budou obloženy kamenem,“ nastínil Petr Černík.

Konstrukce nového mostu je navržena technicky tak, aby se dalo pracovat v zimě. „Beton je více náročný na klimatické podmínky, než ocel. Je to jeden z důvodů, proč je navržena železobetonová konstrukce tak, aby byly do konce zimy provedeny ocelové části a mohlo se betonovat v klimaticky výhodnějších podmínkách,“ řekl.

V anketě o největší ostudu Přerova na celé čáře zvítězilo ghetto v Kojetínské ulici.
Největší ostuda Přerova: vyloučené ghetto poblíž vlakového nádraží

Hotovo? Nejpozději 2026

Stavba D1 mezi Říkovicemi a Přerovem začala v roce 2022 a investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, věří, že se bude nejpozději v roce 2026 po novém úseku jezdit.

„Osazení tohoto nosníku na estakádě, jež je jedním z klíčových objektů, je moment, který nám říká, jestli je stavba v souladu s harmonogramem. Vzhledem k rozsahu stavby v tuto chvíli nelze mluvit o nějakém zdržení,“ ujistil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Na deset a půl kilometrech se nachází celkem čtrnáct mostních objektů. „Všechny tyto mostní objekty stavíme s technickou životností sto let,“ podotkl.

Výstavba dálničního obchvatu, 8. listopadu 2023, Přerov.
Dopravní stavby roku 2024 okolo Olomouce: vymodlená dálnice, obchvat i spojka

Další náročná akce - na mostě u Říkovic - čekala stavebníky ještě v pondělí v noci, kdy museli osadit pole nad železniční tratí.

„Protože se jedná o koridorovou trať z Vídně do Varšavy, musí se práce provádět v noci, aby se co nejméně dotkly provozu na železnici,“ konstatoval Petr Černík.

Výluka na trati začala platit ve 22 hodin a stavba běžela celou noc tak, aby se minimalizoval dopad na železniční dopravu.