Nezvyklá situace se týká například přejezdů v olomouckých místních částech Nový Svět a Nové Sady nebo obce Senice na Hané. Tam, kde na výstražném zařízení donedávna svítilo takzvané pozitivní světlo, je nyní tma. Pokud je člověk za volantem v daném místě zvyklý na bílé znamení, nezřídka zazmatkuje. Co když přejezd nefunguje?

Správa železnic potvrdila, že k vypnutí pozitivních světel u přejezdů na Olomoucku nedošlo záměrně. Nejedná se tedy o cílenou snahu snížit maximální rychlost z 50 na 30 kilometrů v hodině. Nebezpečí ale podle mluvčího státní organizace Marka Illiaše řidičům nehrozí.

„V případě, že je přejezd v technické poruše, svítí červená světla a závory jsou spuštěny až do doby jejího odstranění,“ ujistil.

Ne všude je křížení silnice s kolejemi chráněné závorami, v takovém případě jsou pro motoristy rozhodující nepřetržitě blikající červená světla nebo dopravní značky upozorňující na nefunkční přejezd.

Opatrnost je na místě vždy

Na absenci přerušovaného světla bílé barvy může mít vliv třeba výluka na trati nebo posunování vagonů na přilehlém nádraží. Může jít o dočasný, ale i trvalý jev. I když se nejedná o závadu, je v takovém případě nutná zvýšená opatrnost.

„Každý řidič je povinen se k přejezdu blížit s maximální obezřetností a překonat jej pouze v případě, že je to bezpečné,“ poukázal Illiaš na zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Pro řidiče to mimo jiné znamená snížit rychlost maximálně na 30 kilometrů v hodině a před projetím přejezdu se důkladně rozhlédnout na obě strany. Ideálně by měl i ztlumit rádio, aby případně slyšel blížící se vlak. Pokud je zabezpečovací zařízení mimo provoz, vlaky místem projíždějí rychlostí maximálně 10 kilometrů v hodině a hlasitě houkají.

Na paragrafy odkazuje i Stanislav Svozil z rodinné autoškoly, která má pobočky v Olomouci, Litovli a Uničově. Začínajícím řidičům zdůrazňuje, že bílé světlo na přejezdu nehraje žádnou roli.

„Je jedno, jestli bliká, že nejede vlak. Vždycky se řidič musí přesvědčit, zda může na přejezd vjet,“ řekl zkušený lektor.

Stačí se řídit pravidly

Dle jeho slov je systém nastavený jako křižovatky ve městě. Na těch občas také dojde k vypnutí semaforů a motoristé se pak musejí řídit dopravními značkami, případně pravidlem pravé ruky. Absence přerušovaného světla tudíž neznamená, že je zařízení mimo provoz.

„Opravdu není nutné vystupovat z auta a rozhlížet se, zda něco nejede. Stačí se řídit pravidly. Dříve šlo projet přejezd padesátikilometrovou rychlostí, bylo to bezkolizní. V dnešní době je lepší snížit rychlost a přesvědčit se i tam, kde to světlo bliká,“ má jasno Svozil.

K plánovanému vypnutí přejezdů dochází především během rekonstrukce trati či silnice v místě křížení s kolejemi. Na nebezpečné místo v takovém případě upozorňují přenosné dopravní značky „Zabezpečovací zařízení mimo provoz“ a „Stůj, dej přednost v jízdě“. Bez světelné i zvukové výstrahy se například loni na podzim ocitlo hned několik železničních přejezdů v úseku mezi Senicí na Hané a Třebčínem, kde došlo k výměně reléových domků a technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení. (ber)