Tragédie ve Studénce otevřela debaty o bezpečnosti takových úrovňových křížení a Ministerstvo dopravy zhruba před třemi lety zadalo zpracování analýzy možného zvýšení bezpečnosti na vybraných přejezdech na tranzitních železničních tratích.

Grygov zařazen nebyl. Správa železniční dopravní cesty zde výhledově počítá s podjezdem.

„Předpokládané náklady na nový silniční podjezd se mohou stanovit s ohledem na lokální podmínky až po zpracování záměru projektu, který bude nutné projednat s obcí Grygov,“ sdělila Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Termín není

Vzhledem k uvažovanému zahloubení komunikace může investici prodražit řada věcí, například jen vysoká hladina spodní vody.

Řešení také dopadne na stávající zástavbu rodinných domů nacházející se jen pár desítek metrů od kolejiště.

„Lze předpokládat nárůst nákladů proti studii, ve které byla cena odhadnuta na 55 milionů korun,“ uvedla mluvčí.

O harmonogramu přípravy stavby v Grygově dosud nebylo rozhodnuto. Z tohoto důvodu nemá termín ani její vlastní realizace.

Podle starosty Grygova Tomáše Kubáčka zatím SŽDC nejednalo s obcí o podobě řešení stávajícího úrovňového křížení.

„V minulosti, v návaznosti na zpracovávaný územní plán obce, se počítalo, že by do budoucna přejezd měl být řešen jiným způsobem. Územní plán takovou stavbu umožňuje. O nějakém konkrétním řešení, studii, jsme nejednali a nevíme, že by existovala,“ reagoval starosta.

Místní zvedl dodávce závory

Obec by přivítala mimoúrovňové křížení.

„Je to nejbezpečnější způsob, ale technické řešení si v tuto chvíli neumím představit. V okolí přejezdu je zástavba, takže by lidé bydleli buď u díry anebo pod mostem,“ zamyslel se Kubáček.

Na přejezdu v polední době nezaznamenal žádné horké chvilky a nemyslí, že by zde řidiči často zbytečně hazardovali.

„Je to pár let, kdy dodávka vjela na přejezd a spadly závory. Místní občan, který to viděl, přiběhl, zvedl je a vše mělo šťastný konec,“ vzpomněl starosta.

Podle SZDC je stávající přejezd z pohledu bezpečnosti vybaven dostatečně.

„Má světelné přejezdové zabezpečovací zařízení PZS 3ZBI s úplnými závislostmi, závory a pozitivní signál,“ popisovala Pistoriusová.

Pozitivní signál, bílé světlo, oznamuje řidiči, že zařízení na přejezdu je v činnosti a v obvodu přejezdu nejede žádný vlak.

Mimoúrovňovně v Holici

Ministerstvo dopravy v roce 2016 zadalo zpracovat analýzu zvýšení bezpečnosti na vybraných přejezdech na klíčových tepnách.

V Olomouckém kraji byla podle této studie zařazena do přípravy a realizace náhrada stávajícího přejezdu v Olomouci - Holici.

„Tato stavba má již Ministerstvem dopravy schválen záměr projektu a připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí,“ informovala Pistoriusová.

Náklady jsou odhadovány na 250 milionů korun. Podle posledních investičních plánů SŽDC je předpoklad, že se rozpracované mimoúrovňové křížení na trati Přerov – Olomouc bude realizovat po roce 2020.

200 km/h a bez přejezdů

Zrušení všech úrovňových přejezdů plánuje SŽDC u staveb na rameni Brno – Přerov. Vlaky by zde měly projíždět rychlostí až 200 kilometrů za hodinu.

Úrovňový přejezd je v Olomouckém kraji i na zmodernizované části koridoru u Střeně, kde vloni „ladili“ závory, které podle místních byly po průjezdu vlaku zbytečně dlouho dole, a zvedly se až po projetí vlaku dalším úsekem trati.

Podle SŽDC stojí maximální vybavení jednoho přejezdu zahrnující světla, zvuk, závory, případně kamery, šest až deset milionů korun.

Cena mimoúrovňového křížení s nadjezdem či viaduktem však může podle náročnosti stavebních úprav dosáhnout až na 100 milionů korun.