„Zmíněný přejezd se doplní o závory, dále dojde k úpravě chodníků a pozemní komunikace, která zahrnuje zřízení dělícího ostrůvku mezi protisměrnými jízdními pruhy,“ shrnula mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Aktuálně probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, vlastní realizace podle Správy železnic proběhne v příštím roce.

„Výluky pro práce na železničním svršku, spodku a přejezdové konstrukci předpokládáme v červnu,“ avizovala mluvčí.

V letošním roce bude Správa železnic pokračovat ve zvyšování úrovně zabezpečení dalších železničních přejezdů, přičemž investice do této oblasti by měla v rámci celé České republiky dosáhnout 2,4 miliardy korun.

Doplnění závor v Olomouckém kraji předpokládá Správa železnic například na přejezdech v Ostružné na Jesenicku, u obalovny v Bystrovanech na Olomoucku či v Bernarticích, části Horní Heřmanice, na Jesenicku.

„Zabezpečovat se budou také přejezdy v rámci staveb mezi Uničovem a Šumperkem a v rámci rekonstrukce uzlu v Přerově jsou dva přejezdy zrušeny a nahrazeny nadjezdy,“ poukázala mluvčí Správy železnic.

Na vytipovaných železničních přejezdech se také připravuje instalace kamerových systémů pro detekci přestupků, které budou mít přímou vazbu na Policii ČR. Podobný kamerový systém funguje například na železničním přejezdu v olomoucké ulici Dolní Novosadská.

„Dosud instalované kamery jsou funkční, monitoring provozu a detekce přestupků probíhá, data se ukládají pro potřeby Policie ČR a správních orgánů,“ sdělila mluvčí Nela Friebová.

Doplnění závor předpokládá Správa železnic například na přejezdech:
Ostružná (trať Hanušovice – Mikulovice) 
Bystrovany – u obalovny (Olomouc – Opava)
Hraničné Petrovice - mlýn (Olomouc – Opava)
Horní Heřmanice (Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku)
Zdroj: Správa železnic