„Dokončená rekonstrukce návodního líce hráze a úspěšný zkušební provoz srážedel fosforu na přítocích nám dovolil zahájit napouštění Plumlovské přehrady," potvrdila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. 

Aktuálně probíhají práce už jen na koruně hráze. Díky vhodným podmínkám na stavbě jde postup prací s mírným předstihem, než uvádí harmonogram.

„Stanovený termín dokončení všech prací na konec září tedy bez problémů dodržíme", vzkázal Radim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy.

Kvalita vody v nádrži dobrá, chemické ukazatele jsou v normě.

„Voda je prakticky bez sinic", podotkl k tomu Světlík.

Cejni v přehradě nebudou

Dělníci nyní ze zarostlého dna přehrady odstraňují porost. Pracují v části před novou hrází, kterou správci nádrže zaplaví první. Před dopouštěním proběhne vápnění dostupných ploch. To bude mít mineralizační a desinfekční účinky.

„Za těchto klimatických podmínek je to nejoptimálnější doba s ohledem na ekosystém Hloučely. Povápněné plochy budeme postupně zaplavovat ve vazbě na množství vody v přítocích," vysvětlila mluvčí Povodí Tomíčková.

Ubezpečila, že ani práce pro založení mokřadu na přítoku do plumlovské přehrady se nezastavily.

Odborníci se před nedávnem shodli na zarybňovacím plánu.

„Vodohospodáři projednali s rybáři zarybňovací plán přehrady. Vyvážená rybí obsádka bude bez násady cejnů a bílých ryb. Rybáři nasadí do přehrady dostatek dravců, aby redukovali drobné kaprovité ryby, které se v těchto podmínkách velmi rychle množí. Po ustálení vodní hladiny se do nádrže vrátí také chránění živočichové, jako škeble nebo velevrub," konstatovala Tomíčková.

Srážedla nenahradí čištění odpadu

Biolog Petr Loyka, který nad revitalizací plumlovské přehrady vykonává odborný dozor, zdůraznil, že postup Povodí Moravy, které instalovalo na přítoky srážedla fosforu a napouští vodou zbavenou fosforu, považuje za jediný možný.

„Je však třeba zdůraznit, že srážedla nemohou dlouhodobě nahrazovat kvalitní čištění odpadních vod v obcích. Nevyřešeným problém je splavování hlíny z polí. Odstranění sedimentů z přehrady, která od ukončení výstavby nebyla nikdy vypuštěna a vyčištěna nebylo nic jiného, než odtěžení hlíny, která se do přehrady za ty roky z polí dostala. To platí i pro Podhradský rybník," komentoval problematiku Loyka.

Připomněl, že s návrhem mokřadu v horní části přehrady, který podporuji, neboť i tato část musí být dořešena, přišel současný generální ředitel Povodí Moravy.

„Je to dobrý nápad a zajímavá kombinace vodního a mokřadního biotopu. Stejně tak významnou funkci bude plnit mokřad a prostor pro usazování sedimentů v Podhradském rybníku. Každý, kdo se seznámí s rozsahem činností a úkolů Povodí Moravy tak dospěje k závěru, že z pozice správce udělalo Povodí maximum," hodnotí Loyka.

Biolog poukázal, že řešení problémů s povodněmi i suchem je zadržení vody v krajině. A odtěžení sedimentů, oprava hráze i detailní řešení celého vodohospodářského systému Bidelec, Podhradský rybník, přehrada tímto řešením dle jeho slov rozhodně je.