„Z vodní nádrže Tršice bylo potřeba odtěžit sedimenty, a to především z okolí hráze, kde množství sedimentů ohrožovalo bezproblémovou manipulaci se spodními výpustmi,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Přehradu v údolí Olešnice převzalo Povodí Moravy po zrušení Zemědělské vodohospodářské správě (ZVHS). „Jednalo se o první těžbu sedimentů po kolaudaci,“ informoval.

Samotné těžbě předcházely zdlouhavé přípravné práce, které byly zahájeny postupným vypouštěním nádrže, aby mohlo dojít k odvodnění sedimentů. „Teprve potom jsme v listopadu 2019 mohli začít se samotnou těžbou,“ popisoval Chmelař.

Vypouštění přehrady o rozloze 12 hektarů probíhalo za přítomnosti biologického dozoru tak, aby nedošlo k ohrožení vodních živočichů.

„Na konci vzdutí jsme vybudovali tůňky pro živočichy za hydrobiologického dozoru,“ zmínil mluvčí Povodí Moravy.
Vodohospodáři dokončili práce v březnu a od dubna začali nádrž napouštět. V těchto dnech je napuštěna více než třetina.

„Odbahnění se pozitivně projeví nejen na množství vody v nádrži, ale především na její kvalitě,“ ujistil Petr Chmelař. „Stejně jako v předchozích letech i nadále se počítá s rekreačním využitím nádrže,“ dodal mluvčí.

Odvezli méně, než se plánovalo

K břehům přehrady se roky sjížděli nejen obyvatelé Tršicka. Vzhledem ke zhoršující se kvalitě vody v zabahněném vodním díle ale zájem o koupání upadal.

„Doufáme, že se kvalita vody zlepší. Bohužel odvoz sedimentů nedopadl, jak Povodí Moravy původně plánovalo. Byl proveden v mnohem menším rozsahu,“ poukázal starosta Tršic Pavel Kováček.

Původně měli pracovníci Povodí Moravy odtěžit usazeniny z celé přehrady, přibližně 11 tisíc metrů krychlových, ovšem nastaly komplikace s jedinou příjezdovou komunikací.

Jde o obecní cestu a místní obyvatelé nesouhlasili s průjezdem až 20 těžkých aut denně kolem svých nemovitostí. Obávali se nejen hluku a zvýšené prašnosti, ale zejména otřesů, které by mohly trvale poškodit jejich domy.

„Vyjádřili nesouhlas a obec se postavila za svoje občany. Jinou možnost, kudy sedimenty odvážet, se nepodařilo najít. Nakonec byly vyvezeny sedimenty z okolí hráze, kde vyčistili česle, které byly neprůchodné, aby přehrada byla plně funkční,“ dodal starosta.

Vodní nádrž byla vybudována v roce 1983, aby zadržela vodu a ochránila obyvatele Tršic před povodněmi. Také měla fungovat jako závlahová nádrž pro pěstování zeleniny a chmele. Z těchto plánů ale nakonec sešlo.