„Máme na katastru Trusovický potok, který obec protíná, a my chceme, aby voda, když jí je dosti, zbytečně neodtékala pryč, ale co nejvíce jsme jí zadrželi,“ vysvětloval starosta Bělkovic-Lašťan Tomáš Němčic.

Obec plánuje vybudovat hned dva rybníky směrem k Podskalí.

„V minulosti zde byl mlýnský náhon a voda tam měla cestu. Zatopená plocha může mít velikost větší, než je fotbalové hřiště, vše však bude také záležet na podmínkách projektu a jeho zpracování“ popisoval starosta.

Studii zadá obec ještě v letošním roce, projektanta má vytipovaného.

„Musíme se popasovat s vysokým napětím, které vede nad pozemky. Uvidíme, jak se to vyřeší, zda přeložkou nebo jinak,“ poukázal na překážku.

Mokřad a tůně v Lašťanech

V části Lašťany za hřištěm zase vznikne nový mokřad a tůně. „Tento záměr je již připraven i projektově, musíme však požádat o dotaci, bez ní to je velmi nákladná záležitost,“ sdělil Němčic.

Třetí investicí do „vody“ je rybník přímo v obci, který projde revitalizací ještě v letošním roce nebo počátkem příštího.

Obci se podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 70 procent. Už vybrala zhotovitelskou firmu. Celkové náklady budou přibližně 1,5 milionu korun.

„Nejdůležitější v rámci celé akce bude odbahnění rybníka. Následně provedeme úpravy břehu a okolí nádrže,“ popisoval starosta.

V minulosti obec potrápila velká voda. Nejvýznamněji byla zasažena povodněmi v letech 1984 a 1986, kdy došlo k zatopení zastavěné části vlivem přívalových srážek, které způsobily splachy z okolních polí. V roce 2001 pak obec postihla další povodeň, když se vlivem intenzivních srážek rozvodnil Trusovický potok.

Přehrada na seznamu ministerstva

Nad Bělkovicemi je historicky plánovaná výstavba gigantické přehrady. Území, kde by bylo možné zadržet přes 47 milionů kubíků vody, se vloni ocitlo na seznamu 31 nových lokalit, které chce Ministerstvo zemědělství ČR zařadit do takzvaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod.

Znamenalo by to hájení části údolí pro možnou výstavbu nádrže. Objemem významná nádrž by podle vodohospodářů byla využitelná jako zdroj pitné vody. Význam by měla i pro nadlepšování průtoků v řece Moravě.

„I když se přehrada jmenuje Bělkovice, obec s ní nemá tak moc společného, neboť neleží na jejím katastru,“ komentoval starosta „oprášený“ záměr starý půl století, který se vloni opět skloňoval.

„Jestli se přehrada někdy postaví, to je otázka, která v obci celkem dlouho rezonovala,“ uzavřel starosta Bělkovic-Lašťan.