Přímo v Olomouci, kromě drobných úprav po velkých rekonstrukcích ulic Pasteurova, Dobrovského a Studentská, šoféři čeká kromě uzavřeného přednádraží ještě pár dalších částečných uzavírek a omezení.

Na křižovatce ulic Hněvotínská, Albertova a Štítného nefungují semafory, ty se totiž vyměňují za nové s LED diodami. V provozu by měly být do 2. září. Největší komplikace hrozí těm, kteří přijíždí od Hněvotínské a Štítného, protože z těchto dvou vedlejších cest je obtížné za plného provozu projet křižovatku především rovně.

Na Nové Ulici platí do posledního srpna částečná uzavírka v ulici Jana Zrzavého a do pátku je částečné omezení v Mošnerově ulici.

Přehled uzavírek v Olomouci a okolí

za lomítkem trvání uzavírky do..

Částečné uzavírky

*Olomouc, ulice Mošnerova / 21. 8.
*Olomouc – Droždín, ulice Pplk. Sochora / 6. 9.
*Chomoutov ulice Baarova / 27. 9.
*Hněvotín, začátek obce ve směru od Topolan / 30. 9.
*Olomouc – Droždín, ulice Horní Úlehla / 8. 11.
*most v Dolanech 10. 11.

Úplné uzavírky

*Jívová – Hraničné Petrovice / 19. 8.
*od konce obce Těšetice – Loučany / 30. 8.
*Náměšť na Hané, ulice Sokolovská / 31. 8.
*Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka / 31. 8.
*Uničov, oprava mostu / 11. 9.
*Vilémov, výstavba kanalizace a ČOV / 11. 9.
*Medlov, výstavba splaškové kanalizace / 20. 9.
*Újezd u Uničova / 20. 9.
*most u Křelova / 31. 10.
*Břevenec – průtah / 30. 11.
*od křižovatky s III/4352 v Kožušanech – Tážalech po most nad silnicí III/4353 v Blatci Na Kocandě / 31. 12.

Jiná omezení

*křižovatka Albertovi, Hněvotínské a Štítného ulice v Olomouci rekonstrukce světelného zařízení / 12. 9. – 2. 9. (spuštění zkušebního provozu)
*Dub nad Moravou konání společenské akce – úplná uzavírka / 4.9 - 6-9

Omezení v Droždíně i Chomoutově

Největší dopravní komplikace v Olomouci zůstávají před vlakovým nádražím, a to až do července příštího roku. Zaslepené jsou ulice Jeremenkova a Masarykova třída, které vedou k nádraží.

Mimo centrum jsou řidiči dále omezeni částečně v Olomouci–Droždíně na dvou místech – v ulici Pplk. Sochora do 6. září a do 8. listopadu opravují komunikaci také v ulici Horní Úlehla.

Také v Chomoutově je do 27. září částečně omezený provoz v Baarově ulici.

„Většinou se jedná o opravy povrchu silnic, pak jsou to opravy spojené s budováním kanalizace a následné pokládání nových silnic,“ sdělil Ivo Černý ze Správy silnic Olomouckého kraje.

Most u Křelova bude na konci října

U Olomouce dělníci pracují na opravách dvou mostů. Prvním je rekonstrukce mostu u Křelova, se kterou souvisí také uzpůsobení jízdních pruhů na rychlostní komunikaci R 35. Ukončení této stavby je naplánováno na poslední říjnový den.

Druhý most, který dělníci u krajského města rekonstruují, je v obci Dolany a konec prací připadá na 10. listopadu. Také v Uničově opravují most na důležité spojovací tepně ke Šternberku.

„Nacházíme se v období, kdy dosluhují mosty postavené v letech 1900 až 1930. Také je nutno opravovat ty ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století s nekvalitní výstavbou. Jejich stav je neuspokojivý,“ poznamenal Jaroslav Ostřejš, krajský mostmistr.

V Náměšti omezení do začátku školy

Další omezení se týkají už vzdálenějších oblastí od Olomouce. V Náměšti je zavřená Sokolovská ulice a také náměstí T. G. Masaryka, obě místa se zprůjezdní až od 1. září. Zákostelní ulice je od pondělí 17. srpna otevřená.

Od této středy by měla být průjezdná také silnice mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi a 30. srpna končí oprava silnice v Loučanech, která vede do Těšetic.

Řidiči si musejí dát pozor i na další omezení, která jsou například ve Vilémově, Medlově, v Újezdě u Uničova, ve Hněvotíně, Břevenci a v Kožušanech-Tážalech.