„Od roku 1961 je letošní červen v Olomouckém kraji hodnocen jako třetí nejteplejší,“ informovala Veronika Šustková z Oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Olomouc, kde byl v rámci regionu červnový průměr nejvyšší, měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 21,5 stupně Celsia (o 3,9 tepleji než normál), v Šumperku meteorologové zaznamenali průměrnou měsíční teplotu vzduchu 18,7 stupně Celsia (o 2,5 tepleji) a na Šeráku pak 13 stupně (o 2,6 tepleji).

„V červnu byl v Olomouckém kraji nejteplejší 20. den měsíce, s průměrnou teplotou vzduchu 24,2 stupně,“ zmínila Šustková.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu pak byla změřena 20. června na stanici Javorník, a to 33,7 stupně Celsia. Naopak nejnižší na Šeráku 13. června, kde klesla rtuť teploměru na 7,1 stupně.

Srážek spadlo v Olomouckém kraji průměrně 61,4 mm, to je 71 procent normálu z let 1981 až 2010. „Jednalo se o srážkově normální měsíc,“ hodnotila Veronika Šustková.

Nejvíce napršelo na stanici Rozstání (112,1 mm) a naopak nejméně nejméně naměřili meteorologové na stanicích Zlaté Hory (24,6 mm) a Olomouc-Klášterní Hradisko (29,4 mm).

Střed prázdnin spíše chladnější

Následující týdny by měly být podle dlouhodobé předpovědi spíše teplotně pod průměrem.

„Předpokládáme, že období od 19. července do 15. srpna bude na našem území jako celek teplotně slabě podprůměrné. Po teplejším 28. týdnu přichází pozvolné ochlazování,“ sdělili v pondělí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Ze všech čtyř předpovědních týdnů bude pravděpodobně nejteplejším tento týden, tedy týden od 19. července.

„Následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat a ve druhé polovině předpovědního období budou pravděpodobně už pod hodnotami, které jsou obvyklé pro danou roční dobu,“ informoval ČHMÚ.

Srážkově by mělo být období do 15. srpna jako celek průměrné.