Vydavatelství Univerzity Palackého připravuje šestisetstránkovou knihu s názvem Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu. Publikace zobrazující na tisíc erbů nejstaršího rytířského řádu v Evropě a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání vyjde v česko-anglickém provedení. Podvazkový řád založil v roce 1348 král Edward III.; v jeho čele dnes stojí britská královna a mezi členy patří rovněž jedenasedmdesátiletý princ z Walesu.

Prin chválí autora

Charles dle svých slov považuje vydání knihy za svědectví odborných znalostí a obětavého úsilí Jiřího Loudy, od jehož narození v říjnu uplyne 100 let.

„Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě Palackého v Olomouci, se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii,“ napsal Charles.

Podle něj může tato kniha prohloubit české porozumění britské historii, do níž Louda i autoři publikace o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni.

„Mohu tedy tuto publikaci pouze doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy,“ uvedl v dopise princ.

Odpověď Britů na zaslanou maketu knihy a průvodní dopis zástupce olomoucké univerzity samozřejmě potěšila. Dopis v nezměněné podobě využijí k předmluvě publikace, která vyjde letos na podzim zásluhou autorského kolektivu ve složení Michal Šimůnek, Karel Müller, Radim Měsíc a Jiří K. Jurečka.

Ke stému výročí umělce, který mimo jiné navrhl také český státní znak, připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu s originály Loudových ilustrací. Přístupná bude od 25. září. (ber)

BOX

Erby Podvazkového řádu považoval Jiří Louda za své zásadní dílo. Pracoval na něm téměř až do své smrti v roce 2015. S heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během 2. světové války, kdy uprchl z okupované vlasti do Velké Británie, kde se po absolvování vojenské školy stal výsadkářem. Po návratu do Československa se stal vojákem z povolání. „Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci, poté však byl propuštěn, později dokonce zatčen a vězněn,“ shrnul jeho životní příběh ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.

Univerzita Palackého udělila Loudovi v roce 2004 čestný doktorát. Heraldik zemřel 1. září 2015 v Olomouci.